Många elever i Örebro län saknar gymnasiebehörighet

By on 1 oktober, 2022

Andelen niondeklassare i Örebro län med gymnasiebehörighet minskar. Var femte elev som gick ut grundskolan i våras är inte behörig för gymnasiet. Det visar en ny kartläggning av kunskaps- och läromedelsföretaget NE.

– Att var femte elev inte får gymnasiebehörighet är ett enormt misslyckande för Sverige som kunskapsnation. Alla elever och lärare måste få möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning så att fler elever ska klara kunskapskraven, säger Fredrik Bengtsson, VD för NE.

De senaste åren har andelen elever med behörighet till gymnasiet ökat i Örebro län, men årets resultat bryter de senaste årens uppåtgående trend. Det visar en kartläggning av kunskaps- och läromedelsföretaget NE, baserad på statistik som Skolverket släppte i dag.

Andelen elever med behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, det vill säga att man uppnått minst godkänt i svenska, engelska och matematik plus ytterligare minst åtta ämnen, är knappt 79 procent i Örebro län. Motsvarande andel på riksnivå är 85 procent. Statistiken visar också att kön, föräldrars utbildningsnivå och ursprung samt var i landet man bor är faktorer som spelar stor roll.

Samtidigt visar Läromedelsundersökningen, en årlig rapport om tillgång och kvalitet på läromedel som genomförs av NE, att hälften av Sveriges skolor saknar kompletta och aktuella läromedel i alla ämnen. Även här är de regionala skillnaderna stora.

– Läromedel är lärarens viktigaste hjälpmedel för att eleverna ska nå kunskapskraven. När hälften av Sveriges skolor saknar aktuella och relevanta läromedel går det inte att bedriva likvärdig undervisning. Vi vill att alla lärare och elever ska ha tillgång till objektiva, uppdaterade och individanpassade läromedel, så att fler kan lära sig mer, säger Fredrik Bengtsson.

NE är ett kunskaps- och läromedelsföretag som arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola.

Statistik

Andel behöriga till gymnasiet i procent:

Läsår 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Örebro län 77,8 80 81,9 78,6
Riket 84,3 85,6 86,2 85
Källa: Skolverket

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: NE

You must be logged in to post a comment Login