Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

By on 6 juni, 2018

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.

Skolavslutningen är starten på sommaren för många ungdomar men det är också en dag då många unga kommer i kontakt med, och konsumerar, alkohol.

I samband med skolavslutningen är det många unga som dricker alkohol men du som förälder har stora möjligheter att se till att det inte blir så. Genom att prata med ditt barn om alkohol och vilka regler som gäller minskar du risken att ditt barn råkar illa ut på grund av alkohol och visar samtidigt att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningarna bland föräldrar och ungdomar:
– Drygt 7 av 10 (72 procent) ungdomar svarar att de tycker att föräldrar är bäst lämpade att prata med dem om riskerna med att dricka alkohol.
– 85 procent av de tillfrågade ungdomarna svarar att de tycker det är bra föräldrar inte bjuder sina barn på alkohol.
– Drygt var tredje tonårsförälder (34 procent) uppger att de är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen.

– Även om det kanske inte alltid verkar så på ens barn så är det du gör och säger som förälder när det kommer till alkohol både uppskattat och betydelsefullt. Unga tycker det är bra att föräldrar pratar med dem om alkohol och tycker också att föräldrar är bäst lämpade att göra det, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Inför Valborg fick 109 000 vårdnadshavare, vars barn under 2018 fyller 14 år, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som ”Hur pratar man om alkohol?”, ”Bjuda hemma?”, ”Köpa ut?”, ”Sociala medier” och ”Festivaler”.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen bland tonåringar och tonårsföräldrar samt faktablad med skillnader mellan Sveriges 21 län.

Se även 5 bifogade tips till föräldrar inför skolavslutningen.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

Regionalt
Örebronyheter

*Undersökningarna genomfördes av Norstat bland 512 tonåringar mellan 14-17 år och 3 358 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år mellan 22 mars-15 april 2018 via en slumpvis rekryterad webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login