Många fröer stoppas vid gränsen

Av på 12 maj, 2022
Foto: Castorly Stock från Pexels

Utbudet av fröer på internet är stort. Fröer från exotiska och nya sorter går enkelt att beställa. Men det gäller att ha koll på vilka regler som gäller för att fröerna ska komma fram till beställaren i Sverige. Ett krav är ett så kallat sundhetscertifikat som visar att fröerna är kontrollerade och uppfyller EU:s krav på sundhet. Jordbruksverket noterar sedan en tid tillbaka att många fröer i postpaket stoppas vid importkontrollen.

Importregler är ett effektivt sätt att skydda de växter vi har i landet från växtskadegörare som inte finns här. För att handeln ska löpa på måste den som beställer själv kolla upp att avsändaren uppfyller reglerna som gäller i Sverige.

– Majoriteten av de fröer från länder utanför EU som importeras av privatpersoner saknar sundhetscertifikat, säger Maria Fermvik vid import- och exportkontrollenheten. Två tredjedelar av sändningarna som vi kontrollerar uppfyller inte kraven på sundhetscertifikat. Utöver de sändningar som vi kontrollerar stoppar även posten paket och brev med fröer som går direkt i retur utan att anmälas till oss.

Under 2021 kontrollerade Jordbruksverket 176 försändelser med importerade fröer varav 116 underkändes eftersom de saknade sundhetscertifikat. De flesta försändelserna med fröer kommer ifrån Storbritannien, Thailand och USA.

Plantera frön från livsmedel

Att intresset för att odla är stort märks på de frågor som kommer till Jordbruksverket. En vanlig fråga är om man får så frön som kommer från frukt och grönsaker man handlat i livsmedelsbutiken.

– Vi brukar svara att det är viktigt att tänka riskmedvetet, säger Jenny Andersson som är expert på växtskadegörare. Att så friska frön är det bästa utgångsläget. Frön och kärnor som är tänkta att ätas har inte kontrollerats och kan bära på växtskadegörare som ger problem senare i odlingen.

Internationella växtskyddsdagen 12 maj

Den 12 maj är från och med 2022 utsedd av FN att vara Internationella växtskyddsdagen. Syftet är att öka den globala medvetenheten om hur skydd av växter kan bidra till att utrota hunger och fattigdom, skydda den biologiska mångfalden och främja ekonomisk utveckling. Växter är avgörande för vårt liv på jorden och bidrar till 80 procent av maten och 98 procent av det syre vi andas. Varje år förstörs upp till 40 procent av jordens grödor av olika växtskadegörare.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in