Många hinder för sommarjobb hos småföretagare.

Av på 1 juli, 2013

En av fem småföretagare anställer ungdomar under årets semesterperiod. Sommarjobben skulle kunna bli fler om de praktiska och ekonomiska hindren var mindre. Det visar en färsk undersökning från Företagarförbundet och ekonomiföretaget Visma.

− Företagen har ofta svårt att matcha rätt personer till sina lediga jobb. När det gäller semestervikariat för ungdomar blir det ännu tydligare. Det är synd, eftersom ett sommarjobb kan vara ett viktigt första steg ut på arbetsmarknaden för unga människor, säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet.

Plats för fler sommarjobbare
Undersökningen visar att drygt var tredje småföretagare, 36 procent, inte anställer sommarjobbare eftersom arbetsuppgifterna kräver utbildad eller erfaren personal. Var fjärde, 24 procent, behöver ingen extrapersonal eftersom de är ensamföretagare.

Samtidigt anger så många som tre av tio småföretagare att de skulle kunna ta in ungdomar på somrarna om de praktiska och ekonomiska hindren undanröjdes. 9 procent anger att de inte har tid att introducera och instruera semestervikarier och 10 procent önskar att det vore lättare att hitta rätt personer. 9 procent anger kostnader för löner och arbetsgivaravgifter som främsta skäl för att de inte tar in sommarjobbare.

− Om vi översätter procenttalen till siffror skulle upp till 100 000 fler ungdomar kunna få sommarjobb hos landets småföretagare om var och en av dem bara anställde en person. Genom bättre samverkan mellan arbetsförmedling, skola och företag skulle det sannolikt gå att få in många fler unga på intressanta arbetsplatser under somrarna, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som svarat för genomförandet av undersökningen.

Färre tar in vikarier i år
Undersökningen visar att var femte småföretagare, 19 procent, anställer ungdomar som extrapersonal i sommar. Var tionde småföretagare, 11 procent, uppger att de kanske kommer att ta in sommarjobbare, medan sju av tio, 70 procent, uppger att de inte kommer göra det. Det är något fler än för två år sedan, då 65 procent svarade nej.

I april fanns det 55 000 sommarjobb inrapporterade till Arbetsförmedlingen. Det innebär 4,4 sommarjobb per 100 ungdomar räknat på alla unga mellan 15 och 24 år. Samtidigt var 89 000 unga inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in