Många i Örebro har pollenbesvär som förvärrats

By on 2 april, 2023
Arkivbild

Många i Örebro har pollenbesvär som förvärrats över tid. Årets prognoser har visat att pollensäsongen kom tidigt i år, men plötsliga minusgrader kan innebära att pollen stundtals känns avlägset.

Trots det är det viktigt att påbörja medicineringen i tid, med rätt läkemedel.

En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar på en negativ trend bland de som i Örebro har symtom på pollenallergi där vissa uppger att deras symtom har förvärrats (27 procent) och kommer tidigare (21 procent) under de senaste fem åren.

Sifo-undersökningen visar även att nära tre av fem i Örebro som har upplevt symtom på pollenallergi (56 procent) har haft svårt att skilja på om symtomen beror på pollenallergi eller en eventuell förkylning. Samt att fler än var fjärde i Örebro med symtom på pollenallergi (27 procent) upplevt andningsproblem kopplat till sin pollenallergi.

 – För att motverka den negativa trenden behöver vi svenskar bli bättre på att påbörja medicineringen i tid, med rätt läkemedel. Under senare år har pollensäsongen dessutom varat längre, så det kan finnas anledning att medicinera under fler veckor än vad man varit van vid sedan tidigare, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat. 

En ny Sifo-undersökning visar på en negativ utvecklingskurva bland många svenskar där allergibesvären har förvärrats, blivit mer långvariga och kommer tidigare. Chefsapotekaren på Apotek Hjärtat menar att en orsak till detta kan vara bristfällig medicinering.

Två av fem svenskar (41 procent) har upplevt symtom på pollenallergi under de senaste fem åren. Av dessa uppger en av fyra (26 procent) att symtomen har förvärrats under samma tidsperiod. En av fem med symtom på pollenallergi uppger även att symtomen kommer tidigare på året (22 procent) och har blivit mer långvariga (18 procent). Detta visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat. Att symtomen på pollenallergi förvärrats för många svenskar gäller främst kvinnor. Betydligt fler kvinnor (33 procent) uppger till exempel att symtomen har förvärrats under de senaste fem åren, jämfört med männen (19 procent).

Undersökningen visar också att nära tre av fem som upplevt symtom på pollenallergi (57 procent) har haft svårt att skilja på om symtomen beror på pollenallergi eller en eventuell förkylning.

– För att kunna medicinera rätt är det såklart viktigt att fastställa att det är just pollenallergi man lider av, och inte en vanlig förkylning. Vilket inte alltid är helt lätt. Rinnande näsa, hosta och kliande ögon är några vanliga symtom på pollenallergi, medan exempelvis halsont och feber kan innebära en vanlig vårförkylning. Om du är osäker på vad dina symtom beror på finns vi här för rådgivning, fortsätter Annika Svedberg.

Enligt undersökningen har en av fyra med symtom på pollenallergi (24 procent) upplevt andningsproblem kopplat till sin allergi, vilket är en ökning jämfört med föregående år (21 procent). Vid andningsproblem krävs ofta kompletterande astmamedicin, så kallad inhalationsläkemedel, utöver de receptfria allergiläkemedlen.

Samtidigt som allt fler drabbas av andningssvårigheter på grund av sin pollenallergi visade en utvärdering av tjänsten Inhalationsvägledning, ett initiativ som testades på ett antal apotek i Sverige under 2022, att runt hälften av patienterna behövde hjälp att ändra något i sin hantering av sin inhalationsmedicin.

– Det är viktigt att använda inhalatorn på rätt sätt, men det är inte alltid det lättaste. Ofta kan man ha problem med hastigheten på inandningen eller hur inhalatorn laddas på rätt sätt. Många gånger leder felaktig användning till att man inte får optimal effekt av sin medicin. Kom gärna förbi ett av våra apotek så kan våra farmaceuter vägleda er till rätt inhalationsteknik, fortsätter Annika Svedberg.

Undersökningens resultat i korthet:

• Två av fem svenskar (41 procent) har upplevt symtom på pollenallergi under de senaste fem åren.

• Nära tre av fem som har upplevt symtom på pollenallergi (57 procent) har haft svårt att skilja på om symtom beror på pollenallergi eller eventuell förkylning.

• Det är främst kvinnor (63 procent) som uppger detta, jämfört med männen (49 procent).

• En av fyra (26 procent) uppger att symtomen på pollenallergi har förvärrats under de senaste fem åren. Betydligt fler kvinnor (33 procent) uppger detta, jämfört med männen (19 procent).

• Fler än en av fem (22 procent) uppger även att symtomen kommer tidigare på året. Även här uppger fler kvinnor (27 procent) detta, jämfört med männen (17 procent).

• Nära en av fem (18 procent) uppger att symtomen har blivit mer långvariga. Och även här gäller detta främst kvinnor (22 procent), jämfört med männen (14 procent).

• En av fyra (24 procent) har upplevt andningsproblem kopplat till sin pollenallergi. Detta gäller inte minst kvinnor i åldern 18–29 år där fler än en av tre (36 procent) uppger detta.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Apotek Hjärtat
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 4 200 intervjuer med allmänheten 18-79 år i Sverige. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan den 5 och 20 januari 2023.

You must be logged in to post a comment Login