Många i Sverige vet inte vad som hänt deras familjemedlemmar

Av på 27 december, 2018
Eid Mohammad återförenades under hösten 2018 med sin familj i Vänersborg.

Röda Korset efterforskar saknade personer som förlorat kontakten med sina nära anhöriga på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration. Den internationella rödakorsrörelsens unika nätverk gör det möjligt att efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen. Idag släpper Röda Korset nya siffror kring antalet personer i Sverige som saknar en eller flera anhöriga.

Svenska Röda Korset upplever sedan flyktingkrisen 2015 en tydlig ökning av antalet ärenden gällande efterforskning av saknade familjemedlemmar. Kvartal 3 2018 hade Svenska Röda Korset totalt 1 981 öppna efterforskningsärenden gällande 7 522 saknade anhöriga. Av dem befinner sig cirka 1 700 personer i Sverige. Övriga ärenden är inkommande förfrågningar där den saknade personen tros befinna sig i Sverige. Det betyder att nästan 2 000 personer i Sverige inte vet vad som har hänt en eller flera av sina nära familjemedlemmar. De flesta av dem som registrerar efterforskningsärenden är barn och unga vuxna.

Att inte veta vad som hänt med en saknad förälder, barn eller partner är oerhört plågsamt. Det är en situation som inte erbjuder någon form av avslut utan ett konstant pendlande mellan hopp och förtvivlan som gör det svårt att gå vidare i livet. Många satsar allt de har för att försöka få information om vad som hänt deras saknade anhöriga, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset

År 2017 avslutades 190 av ärendena med ett besked till personen i Sverige att dess familjemedlem hade återfunnits, i den siffran ingår både ärenden där Röda Korset lokaliserat personen och där anhöriga hittat varandra på egen hand samt ärenden där den efterforskade personen bekräftats vara död.

Av Svenska Röda Korsets cirka 2 000 aktiva efterforskningsärenden är över 1 000 ärenden där personen som befinner sig i Sverige förlorat kontakten med sin familjemedlem i eller på väg till Europa. Kontakten bröts ofta i gränspassager, oroliga områden eller i samband med resa över Medelhavet. Andelen nya ärenden där personen kan antas ha tappat kontakten med sina familjemedlemmar på vägen till Europa har ökat från 28 procent till 58 procent mellan 2014 och 2017.

I två av dessa ärenden har information från den anhöriga i Sverige lett till en förfrågan om insamling av DNA för att kunna styrka identifieringen av en död kropp. Röda Korset tar då kontakt med polismyndigheten lokalt som inhämtar DNA för distribution till utländska myndigheter. I december 2018 är båda dessa ärenden under process.

– Röda Korset planerar för att dessa komplexa efterforskningsärenden kommer att öka i antal, då antalet saknade i Medelhavet är på extremt höga nivåer. Idag saknas eller dör så mycket som en av 18 personer på den centrala rutten över Medelhavet. Många av dem kommer aldrig att återfinnas och deras anhöriga kommer fortsatt tvingas leva i ovisshet, säger Carl Gustafson, enhetschef på för efterforskning och familjeåterförening på Svenska Röda Korset.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in