Många lever med KOL i Örebro län – men saknar diagnos

By on 21 november, 2021

Mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige beräknas leva med lungsjukdomen KOL. Mörkertalet är stort då många lever med KOL utan att ha fått diagnos. I Örebro län dog 89 personer av KOL 2020 jämfört med 62 personer år 2000. Det visar en sammanställning från Hjärt-Lungfonden.

– Endast cirka en av tre som lever med KOL är diagnosticerad. Vilket innebär att de går miste om behandlingar och mediciner som skulle kunna bidra till att bromsa sjukdomsförloppet och minska dödstalen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Lungsjukdomen KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. Varje år dör omkring 3 000 personer av KOL – det är fler kvinnor än män och dessa drabbas dessutom hårdare av sjukdomen.

– Om KOL upptäcks tidigt kan sjukdomsutvecklingen bromsas genom rökstopp, motion och läkemedelsbehandling. Vilket minskar onödigt lidande och för tidig död, förklarar Kristina Sparreljung.

Ny forskning pågår där man har utvecklat en metod som med hjälp av nanopartiklar kan upptäcka KOL i ett mycket tidigare stadium än vad som är möjligt med de metoder som används idag.

– Ju tidigare diagnosen kan ställas desto mer tid kan läggas på åtgärder. Jag tror och hoppas att vår metod har förutsättningar att hitta KOL långt tidigare, möjligen flera år tidigare, än i dagsläget, förklarar Laura Aaltonen, röntgenläkare vid Lunds universitet och en av forskarna i gruppen bakom metoden.

Fakta KOL (Källa Hjärt-Lungfonden)

– Mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige beräknas ha KOL.
– 5 procent av rökarna har vid 40 års ålder utvecklat KOL och motsvarande siffra vid 75 års ålder är 50 procent.
– Mellan 8–10 procent av befolkningen över 45 år antas vara drabbade av KOL men bara 30 procent av dem har fått en diagnos.
– 20–25 procent av de som utvecklar KOL har aldrig rökt. Ungefär hälften av dem anses ha utsatts för skadlig exponering av gas, damm och rök i sina arbeten.
– Cirka 3 000 människor i Sverige dör varje år på grund av KOL. Fler kvinnor än män dör av KOL. Runt 2 300 av dödsfallen är orsakade av tobaksrökning.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login