Många med reumatisk sjukdom vågar inte bli gravida

Av på 4 november, 2018

Personer med reumatisk sjukdom är ofta oroliga för att inte klara av en graviditet och ett föräldraskap. En del av dem avstår därför från barn eller från att försöka skaffa syskon till nuvarande barn, visar en ny undersökning.

Reumatikerförbundet har undersökt hur personer med reumatisk sjukdom upplever hur det är att bilda familj. Totalt 944 personer svarade på enkäten, de flesta i åldern 28-47 år. Nittio procent var kvinnor och tio procent män.

-Det kan förstås vara svårt att veta i vilken mån den reumatiska sjukdomen påverkar förmågan att få barn, men det är ändå över tjugo procent av de som svarat som upplever att sjukdomen har påverkat både förmågan att få barn och antalet barn man valt att ha, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Den reumatiska sjukdomen kan i sig vara en utmaning under graviditet, förlossning och småbarnsår. Men många av de läkemedel som individen måste använda är dessutom svåra att kombinera med graviditet och amning.

-Läkemedel i kombination med graviditet är något som det borde forskas mer på. Sex av tio kvinnor med reumatisk sjukdom får också skov efter förlossningen, säger Lotta Håkansson.

Behov av bättre stöd
Hälften svarar nej på frågan om de skulle vilja ha barn/fler barn i framtiden. Av de som svarar nej är det nästan en av tre som nämner en eller flera faktorer kopplade till sjukdomen, som anledning. Den största oron handlar om hur individen ska klara av en graviditet och ett föräldraskap. En av tre nämner också en ovilja att sluta med sin medicinering som anledning till att de avstår från barn.

Ungefär fyra av tio svarar nej på frågorna om någon vårdgivare diskuterat familjeplanering eller amning och läkemedel med dem. En vetenskaplig studie från 2014 visar på liknande resultat.

-Att så många saknar professionellt stöd när det gäller familjebildning är anmärkningsvärt och ledsamt. Det vore bra om vården kunde öppna upp för samtal om barn för att lätta oron och kunna bistå med råd, säger Lotta Håkansson.

Enkätundersökningen har genomförts av Reumatikerförbundet med stöd av UCB Pharma AB.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in