Många medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lindesberg

Av på 23 november, 2020

När kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun sammanträder måndag 23 november kommer ledamöterna att behandla hela 24 medborgarförslag – bland annat förslag om statyer av Selma Lagerlöfs Akka och textilkonstnären Märtha Gahn i Fellingsbro. Medborgarförslagen kommer i sedvanlig ordning att överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanträdet börjar kl 17:00 och hålls i Lindeskolans aula – men på grund av rådande restriktioner deltar alla ledamöter på distans. Allmänhet och media erbjuds följa sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida.

Medborgarförslagen som kommer att behandlas av kommunfullmäktige för att därefter överlämnas till kommunstyrelsen:

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår att kommunen låter någon lokal konstnär eller skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i Fellingsbro. Gåsen Akka landade med Nils Holgersson på Fellingsbros bördiga sädesfält i ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår att kommunen ska ordna gravplats och uppföra en staty i Fellingsbro över Märtha Gahn – en av Sveriges största textilkonstnärer. Märtha Gahn (1891-1973) – född och uppvuxen på släktgodset Kåfalla – förnyade den profana och kyrkliga textilkonsten under 1900-talets första hälft och var en av de första textilkonstnärerna som i samarbete med textilindustrin tog fram mönster för tryckta tyger. Läs mer om Märtha Gahn >>

Övriga medborgarförslag:
 • Att erbjuda nya möjligheter för utlåning av böcker från biblioteket i Frövi.
 • Att anläggs konstgräsplan vid Skinnarbacken i Lindesberg.
 • Att kommunen ska bygga upp en attraktiv anläggning vid Ölsjöbadet med buss från Lindesberg.
 • Att en cykelbana ska byggas mellan Avdala och Frövi.
 • Att en hundrastgård ska byggas i Frövi.
 • Att ett utkikstorn i kombination med en motionstrappa ska byggas i Fellingsbro.
 • Att kommunen ska skapa en grillplats med bord och bänkar samt vindskydd vid Käglans motionsspår i Fellingsbro.
 • Att kommunen röjer och utsmyckar kappelruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår.
 • Att kommunen ska rusta området runt vattentornet i Fellingsbro.
 • Att kommunen uppför belysning och informationsskylt på gamla Kungsvägen i Fellingsbro.
 • Att kommunen uppför ställplats för husbilar vid rastplatsen i Fellingsbro.
 • Att belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången i Fellingsbro ska uppföras.
 • Att kommunen ska bygga gång- och cykelväg från Fellingsbro till motionsspåret på Käglan till Arboga och Frövi.
 • Att kommunen ska sätta upp korgar för discgolf i idrottsparken i Fellingsbro
 • Att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort inom samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde.
 • Att anslagstavlor i Fellingsbro ska flyttas ihop.
 • Att en hundrastgård och utemiljö ska uppföras i Brogårdsområdet i Fellingsbro.
 • Att kommunen ska bekämpa ogräs i skarven mellan gator och trottoarer i Fellingsbro.
 • Att ordna belysningen vid återvinningsstationen vid Norra Bangatan i Fellingsbro.
 • Att kommunen ska starta ett projekt liknande TV-programmet Fyraåringar på äldreboende i Fellingsbro.
 • Att kommunen ska marknadsföra aktiviteten Knytgubbarna i Fellingsbro.
 • Att kommunen ska bli medlem i Håll Sverige rent.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur
Kallelse till kommunfullmäktige 23 november 2020 » https://www.lindesberg.se/download/18.311751e6175c87620f4158a4/1605888028980/KF%202020-11-23.pdf
Läs mer om Medborgarförslag i Lindesbergs kommun » https://www.lindesberg.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/medborgarforslag.4.7dda4811619384d2a827ac.html

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in