Många mutförsök mot myndighetsutövare

Av på 27 februari, 2021

Nära hälften av alla mutbrottsmål 2020 var försök att muta personer som utövar myndighet. Det gäller bland annat försök att muta förarprövare vid uppkörning, personal inom kriminalvården eller att skynda på beslut från statliga myndigheter. Summan för mutor var drygt 16,6 miljoner kronor – en ökning med 246 procent från tidigare år. Det framgår av Institutet Mot Mutors (IMM) rapport Mutbrottsdomar i Sverige 2020.

Rapporten Mutbrottsdomar i Sverige 2020 sammanfattar samtliga mutbrottsdomar under året och sammanställer statistik rörande bland annat sektorsindelning, brottsrubricering och påföljd. Under 2020 meddelades flest domar i sektorerna transport och fordon samt vård och omsorg.

– Inom transport och fordon fortsätter trenden från tidigare år där personer försökt muta provledare eller förarprövare för att bli godkänd. Det är en av de situationer som vi ser ökat under 2020, nämligen att försöka påverka personer som utövar myndighet. Det riskerar att skada allmänhetens förtroende för det offentliga, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare IMM.

Sammanlagda summan för mutor ökar markant
Trots att något färre domar meddelades under 2020 så ökade det sammanlagda värdet för mutorna. I år uppgick mutorna till drygt 16,6 miljoner kronor, jämfört med knappt 4,9 miljoner kronor år 2019. I cirka sju av tio fall utgjorde mutan pengar. Övriga mutor var presentkort, resa, fastighet och en sakgåva. Den dyraste mutan var en pengaöverföring om totalt 5,6 miljoner kronor som en personlig assistent fick från en förälder till en brukare. Mutan med lägst belopp var ett erbjudande om 2000 kronor i utbyte mot ett godkänt förarprov. Den typiske mutbrottslingen år 2020 är en 48-årig man, som på givarsidan arbetar inom privat sektor och på tagarsidan inom offentlig sektor.

– Korruption sker många gånger i det dolda och mörkertalet för det faktiska antalet mutbrott som sker varje år går därmed inte att fastställa. Men i de upptäckta fallen kan vi se att det ofta rör sig om stora summor pengar som går till otillåtna förfaranden, säger Hayaat Ibrahim.

Hon fortsätter:
– Många gånger kan det finnas en gråzon kring vad som är tillåtet i relationen mellan privat och offentlig sektor. Här är det viktigt att förebygga situationen och utbilda sina anställda i korruptionsrisker och hur man ska hantera dem när de uppstår. På så sätt kan man förhindra förekomsten av mutor.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in