Många olyckor i Örebro län i maj månad

By on 8 juni, 2022
Bild: Newsworthy

Väg 50 genom Askersunds kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Örebro län i maj, det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under maj 2022 rapporterades 36 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Örebro län.

Flest olyckor, fem stycken, inträffade alltså längs väg 50 genom Askersunds kommun.

Under tidigare månader i år har i stället E18 genom Örebro kommun haft de flesta olyckorna.

Omkring en sjundedel av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Av olyckorna klassades sju som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
Väg Kommun Tidpunkt Plats
Västerleden (E20) Örebro fr 6:e, 16.05 E20 från Trafikplats Adolfsberg (110) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Göteborg
Väg 50 Lindesberg lö 7:e, 2.14 Väg 50 från Gärdet till Fanthyttan båda riktningarna
Väg 50 Askersund ti 24:e, 12.14 Väg 50 från Stordalen till Gärdshyttan båda riktningarna
Väg 50 Askersund on 25:e, 16.02 Väg 50 från Askersund Ö till Marieberg i riktning mot Örebro
Västerleden (E20) Örebro to 26:e, 11.17 E20 från Trafikplats Adolfsberg (110) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Göteborg
E20 Örebro sö 29:e, 9.45 E20 från Trafikplats Marieberg (109) till Trafikplats Ekeby (108) i riktning mot Göteborg
E20 Örebro sö 29:e, 9.52 E20 från Trafikplats Ekeby (108) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Eskilstuna

I hela landet var den mest olycksdrabbade perioden Kristi himmelfärdsveckan, och den enskilda dagen med flest olyckor onsdag 25 maj (dagen före Kristihimmelfärdsdag).

Län Olyckor …med stor påverkan …med tungafordon Vecka med flest olyckor
Blekinge 21 2 1 v. 21
Dalarna 33 9 5 v. 18
Gävleborg 35 11 2 v. 18
Halland 47 3 1 v. 21
Jämtland 8 2 0 v. 18
Jönköping 54 3 9 v. 19
Gotland 3 1 0 v. 20
Kalmar 29 5 4 v. 21
Kronoberg 44 8 4 v. 18
Norrbotten 19 5 0 v. 21
Örebro 36 7 5 v. 21
Östergötland 60 9 10 v. 21
Skåne 119 11 12 v. 20
Södermanland 42 8 2 v. 18
Stockholm 259 47 68 v. 19
Uppsala 34 9 2 v. 19
Värmland 13 0 0 v. 18
Västerbotten 31 8 1 v. 18
Västernorrland 32 4 3 v. 18
Västmanland 26 6 3 v. 21
Västra Götaland 198 31 11 v. 21

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Noter
På grund av tekniska problem saknas ett tiotal olyckor runt om i landet under de tre första veckorna i januari.
I uppräkningar av olyckor per väg och kommun i texten, har vi inkluderat även olyckor som sker precis utanför en kommungräns, men på en väg som passerar kommunen. Därför kan vissa olyckor räknas in i flera uppräkningar. Alla totalsummor är dock uträkande utan överlapp.
Newsworthy hämtar data över aktuella trafikstörningar som beror på olyckor från Trafikverkets trafikinformationstjänst för vägar var 15:e minut. Meddelandena i trafikinformationstjänsten rapporteras som regel in av någon av Trafikverkets entreprenörer på plats. Uppgifterna i den här artikeln bygger på den sista versionen av varje meddelande.

You must be logged in to post a comment Login