Många oroade över sjunkande bostadspriser

By on 27 juni, 2022

Var fjärde svensk bostadsägare, 23 procent, oroar sig över att värdet på den egna bostaden ska sjunka. Mest oroade är unga kvinnor, där hälften är oroliga över värdeutvecklingen på sin bostad. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Även om bostadsmarknaden upplevs som skakig för tillfället är det viktigt att komma ihåg att priserna ökat mycket kraftigt de senaste två åren. Många som ägt sin bostad länge har alltså haft en god värdeutveckling och för den som ska köpa sin första bostad innebär lägre priser en fördel, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

En av fyra svenska bostadsägare, 23 procent, uppger att de är oroade för hur värdet på den egna bostaden ska utvecklas, medan 19 procent uppger att de inte alls känner någon oro alls över deras bostads värde. Kvinnor är mer oroade än män – 27 respektive 19 procent upplever oro över värdeutvecklingen på den egna bostaden. Det visar en ny stor Sifoundersökning till 2 485 bostadsägare som genomförts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Unga svenskar har generellt större bolån i förhållande till sin inkomst och bostadens värde, jämfört med många andra grupper. När räntan nu stiger och boendekostnaderna ökar för de flesta blir det mer kännbart för de med små marginaler i privatekonomin, säger Marcus Svanberg.

I undersökningen svarar fyra av tio bostadsägare i åldern 18–29 år, 39 procent, att de oroar sig över hur värdet på den egna bostaden ska utvecklas. Mest oroade är kvinnor i samma ålder, där hälften, 48 procent uppger att de oroas över värdeutvecklingen. Rädslan för prisnedgångar minskar betydligt med åldern. Exempelvis uppger endast 11 procent av bostadsägarna över 65 år att de är oroade.

– För den som är på jakt efter en ny bostad är det nu ett bra tillfälle att se över den egna boendeekonomin och ta höjd för höga räntor de närmaste åren, säger Marcus Svanberg.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär:

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt. Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi. Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först. Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger


1. Ta höjd för högre boendekostnader. Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan är 4-5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg. De bundna räntorna har nu stigit så mycket att det kan löna sig att överväga att ligga kvar med rörlig ränta. Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det ändå vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning. Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Oroar du sig över hur värdet på din bostad ska utvecklas? (Sifo)?

Andel oroliga bostadsägare
Total 23%
18–29 år 39%
30–49 år 27%
50–64 år 18%
65–79 år 11%
   
Män totalt 19%
18–29 år 32%
30–49 år 24%
50–64 år 15%
65–79 år 8%
   
Kvinnor totalt 27%
18–29 år 48%
30–49 år 29%
50–64 år 22%
65–79 år 14%

Om statistiken

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och slutfördes i juni 2022. Totalt har 3 250 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan, 2 485 av dem äger sin egen bostad.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login