Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

By on 30 juni, 2022

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

– Situationen är oacceptabel. Problemen är inte begränsade till någon enskild sektor utan finns på hela arbetsmarknaden. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det nedslående läsning, men en viktig aspekt är att även män drabbas av arbetsorsakade besvär i stor utsträckning. Det är ett alarmerande samhällsproblem som måste förbättras omgående, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

I rapporten ”Hur mår vi på jobbet?”, som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket, undersöker TCO de arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar. Kvinnor med högre utbildning drabbas hårdast av symtom som sträcker sig från oro, ångest och sömnstörningar till depression och utmattningssyndrom. Men siffrorna på arbetsorsakade besvär är höga för både män och kvinnor, och i alla sektorer.

Problem på jobbet får även stor inverkan på privatlivet. Bland kvinnor med eftergymnasial utbildning uppger 26 procent att besvären lett till begränsningar även i livet utanför arbetet. För män med samma utbildningsnivå säger 14 procent att det lett till sådana begränsningar. En åtgärd för att klara av situationen som är vanligare att kvinnor tar till är att gå ner i arbetstid.

– Cirka 80 000 kvinnor med arbetsorsakade besvär har gått ner i arbetstid för att klara av situationen. Det är beklämmande. Alla som vill ska kunna jobba heltid med hälsan i behåll, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

TCO har också låtit SCB undersöka tjänstemännens arbetsmiljö. Mer än hälften av tjänstemännen som önskar byta jobb eller yrke vill göra det på grund av arbetsmiljön. Nästan fyra av tio svarar att de redan har slutat på en arbetsplats på grund av missnöje med arbetsmiljön. Samtidigt har arbetsgivare i alla sektorer svårt att rekrytera kvalificerad personal i många av de yrkesgrupper där TCO-förbundens medlemmar arbetar.

– Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke är en varningsklocka. En god kompetensförsörjning både till den privata sektorn och till välfärden är viktig för ekonomin och samhällsutvecklingen i stort, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Sverige
Örebronyheter

Källa: TCO

You must be logged in to post a comment Login