Många underskattar sin risk för hjärt-kärlsjukdom

By on 24 september, 2021

Svenskarna blir allt mer stillasittande och motionerar allt mindre. Samtidigt lever två miljoner svenskar med hjärt-kärlsjukdom, vilket är den främsta dödsorsaken i Sverige. Ändå underskattar en av tre sin risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en studie baserad på databasen SCAPIS med stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Våra levnadsvanor har förändrats och stillasittandet ökat, därför krävs ny forskning för att ta reda på hur dagens levnadsvanor påverkar oss, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Studiens resultat visar att personer som upplevde sin hälsa som mycket god och som inte hade hjärt-kärlsjukdom i familjen i högre grad underskattade sin egen kardiovaskulära risk än de som själva skattade sin hälsa som sämre. Det gäller oberoende av hur välutbildade människor är och hur bra de är på att ta till sig information och fatta beslut om sin egen hälsa.

– Hjärt-kärlsjukdom utvecklas långsamt och riskfaktorerna ackumuleras i det tysta under livets gång. För att preventionsarbete och behandling ska bli framgångsrik är individens egen medvetenhet om risken för hjärt-kärlsjukdom viktig, säger Åsa Grauman, forskare vid Uppsala universitet.

Individer tenderar att underskatta sin sjukdomsrisk ifall de mår bra. Men hjärt-kärlsjukdom är en sjukdom vars utveckling är långsam och ofta utan symtom fram till den dag hjärtinfarkten är ett faktum.

Forskarna har ställt frågor till 526 slumpmässigt utvalda personer som är mellan 50 och 65 år och som deltar i den stora SCAPIS-studien om hjärt-kärlsjukdomar. Sedan jämfördes deltagarnas upplevda risk med den medicinskt beräknade risken.

Fakta hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)

• I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.

• Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i arbetsför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år. Den senast tillgängliga siffran för plötsligt hjärtstopp, med data för 2019, visar att 4 av 10 drabbade är i åldrarna 20 – 69 år.

• Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.

• Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Hjärt- Lungfonden
Studiens namn: Good general health and lack of family history influence the underestimation of cardiovascular risk: a cross-sectional study. Typ av studie: Tvärsnittstudie (observationsstudie)
Länk till studien i sin helhet: https://academic-oup-com.ezproxy.its.uu.se/eurjcn/advance-article/doi/10.1093/eurjcn/zvab019/6179500
Publicering: European Journal of Cardiovascular Nursing, 22 mars 2021

You must be logged in to post a comment Login