Många vill bidra till totalförsvaret – men få är beredda att gå in i en stridande roll

By on 15 juni, 2022

De finns ett stort stöd bland allmänheten för att alla som kan bör ha en hemberedskap för en vecka. En stor majoritet är också villig att bidra till totalförsvaret om det skulle blir krig. Dock blir siffran betydligt lägre när det gäller att gå in i en stridande roll. Det visar undersökningar från MSB.

MSB har låtit undersökningsföretaget Kantar Public ställa ett antal frågor om beredskap och försvarsvilja till personer mellan 16 och 70 år:

  • Totalt 77 procent uppger sig vara villiga att delta i totalförsvaret.
  • Av dessa är det enbart 26 procent som är mycket villiga/ganska villiga att gå in i en stridande roll med fara för livet.
  • Siffran för kvinnor är endast 9 procent.

En stor majoritet vill bidra till totalförsvaret

Ungdomsbarometern har ställt ungefär samma frågor till personer mellan 15 och 24 år. Här är siffran högre för de som kan tänkas gå in i en stridande roll:

  • Totalt 40 procent av de unga uppger att de är mycket villiga/ganska villiga att gå in i en stridande roll med fara för livet om Sverige skulle bli anfallet. Även här återfinns betydligt fler killar än tjejer.
  • I båda undersökningarna svarar 86 procent av de tillfrågade att de är villiga att delta i totalförsvaret i en roll utan fara för liv.

I Sverige har vi totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år. Det betyder att man kallas in vid krigsfara och krig för att hjälpa till på olika sätt. För det civila försvaret kan det handla om räddningstjänst, men också om att exempelvis hjälpa till med att ta hand om barn och gamla som behöver omsorg.

– Att många ser vikten av ett totalförsvar och också ser sin roll och vill bidra är en förutsättning för att vi ska kunna skydda och försvara vårt land och vår frihet. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas, säger Annika Elmgart, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Starkt stöd för den svenska krishanteringsmodellen

Samhället har ett stort ansvar för att Sverige ska kunna hantera kriser och krig, men alla som bor här har också ett ansvar och uppmanas därför ha hemberedskap för en vecka. Det här sättet att hantera kriser och krig har ett stort stöd bland allmänheten. Totalt 88 procent av de svarande mellan 16 och 70 år tycker att det är en rimlig hantering.

– Siffrorna bekräftar tidigare undersökning som också visat att det finns en majoritet som tycker att det är självklart med ett gemensamt ansvar för vår beredskap. Ju bättre förberedd befolkningen och samhället i övrigt är, desto bättre kommer vi att kunna hantera kriser och krig, säger Annika Elmgart.

Demokrati viktigare än självständighet

När unga får ta ställning till vilka värden som är viktigast att skydda för Sveriges framtid kommer människors liv och hälsa på första plats, därefter ett öppet och demokratiskt samhälle. Alla ser inte en koppling mellan Sveriges självständighet och ett demokratiskt samhälle. I Ungdomsbarometerns undersökning hamnar skyddet av Sveriges suveränitet näst sist och i Kantar Publics undersökning är det fler som väljer demokratin framför självständigheten.

Ett starkare civilt försvar

Under året genomför MSB olika kommunikationsinsatser riktade till allmänheten som bland annat ska bidra till att öka befolkningens motståndskraft inför kriser och krig. Detta som en av flera åtgärder för att stärka det civila försvaret.

Fakta om undersökningarna

Kantar Publics undersökning omfattar enkätsvar från 1 121 personer som är slumpvis utvalda från en webbpanel. Undersökningen är genomförd 19-30 maj.

Ungdomsbarometerns undersökning omfattar enkätsvar från 2 082 personer mellan 15 och 24 år. Undersökningen är genomförd 5-14 maj.

Sverige
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login