Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

By on 4 november, 2021

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit fler. Det innebär att mängden matfett och matlagningsolja som spolas ner i det kommunala ledningsnätet också har ökat. Det finns risk för stora fettklumpar i rören, som orsakar stopp i ledningarna och översvämning i fastigheter.

Nu behöver vi örebroarnas hjälp för att minska problemen!

Fastighetsägare ansvarar för att installera, ta hand om och tömma fettavskiljare när de hyr ut lokaler till restauranger, café eller andra företag som hanterar livsmedel. Även privatpersoner kan enkelt hjälpa till genom att ta hand om och slänga rester av matfett och olja i avfallet efter matlagningen.

Så här gör du hemma i köket

Fett som spolas ner i diskhon i köket kan orsaka stopp i avloppet. Torka istället ur fett som blivit kvar i grytor och stekpannor med hushållspapper och släng det i den bruna matavfallspåsen. Om det blir mycket olja över efter till exempel fritering, låt det svalna och häll det sedan i en tom pappersförpackning med skruvkork. Skruva åt korken ordentligt och släng förpackningen i restavfallspåsen. Du kan också lämna in den på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.

Fettavskiljare gör skillnad

På restauranger, caféer och andra företag som hanterar livsmedel ska fettavskiljare installeras. Fett får inte spolas ut i avloppet då det stelnar och orsakar stopp i ledningarna. Det kan också orsaka dålig lukt och bilda den giftiga gasen svavelväte. Fettet behöver därför tas om hand på annat sätt. I en fettavskiljare fångas rester av matfett, matlagningsolja och liknande upp i en särskild behållare för att inte rinna ut i avloppet.

– Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fettavskiljare installeras och underhålls, berättar Jonathan Björklund, abonnentingenjör på Kundservice Vatten och avlopp.

En fettavskiljare behöver tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet, för att fungera som den ska. Om man är osäker på vad som gäller finns information på kommunens hemsida.

Fettklumpar i avloppet från Luleå i norr till Malmö i söder

De senaste åren har det förekommit fettklumpar i avloppet på flera orter runt om i landet. I Luleå rapporterades det redan 2017 om fettklumpar stora som fotbollar som flöt omkring i avloppet. Hösten 2018 fick Kungsbacka kommun suga upp en fettklump på hela fem ton. Hösten 2019 upptäcktes en fettklump på en meter i diameter i en pumpstation i Västerås. I Stockholms avlopp har också fettklumpar på flera ton påträffats under de senaste åren och förra året upptäcktes en stor fettklump i Malmö. Det är bara några exempel.

– Fett i ledningarna orsakar stopp, översvämningar och vattenskador, berättar Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp. Fett som spolas ner i diskhon stelnar när det kallnar och fastnar då i ledningarna. Efterhand byggs stora fettklumpar upp som gör att avloppsvattnet inte kommer förbi.

För att få bort fettklumparna behöver ledningen spolas. Fettklumpar kan också sitta fast riktigt hårt på innerväggarna på rören. Då måste de slås bort med ett specialverktyg. Fettklumparna som spolas loss sugs upp av spolbilen ur en brunn nedströms. Detta för att de inte ska följa med avloppsvattnet och stoppa upp på nytt längre bort i ledningarna.

Fettet hör hemma i avfallet, inte i avloppet

Problematiken med fett och olja i ledningsnätet orsakar stora kostnader för privatpersoner, företag och försäkringsbolag samt för VA-verksamheten på Örebro kommun. Fettet hör hemma i avfallet, inte i avloppet. Vi är övertygade om att fastighetsägare, företagare och privatpersoner vill och kan hjälpa oss att hantera situationen och är tacksamma för all hjälp vi får!

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
Läs mer om fettavskiljare här – orebro.se/foretag–naringsliv/driva-foretag/vatten–avlopp/fettavskiljare.html
Läs mer på – orebro.se/vattentips

You must be logged in to post a comment Login