Mångmiljonstöd ska ge tryggare dricksvattenförsörjning

Av på 11 februari, 2021

64 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala miljöprojekt.

– Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge tryggad tillgång till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

En säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu börja förbereda åtgärder.

– Samhällsutvecklingen riskerar också vattenförsörjningen genom att påverka kvalitet och kvantitet i våra grund- och ytvatten som används till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

Kommuner och kommunala dricksvattenproducenter, men även företag och föreningar, kan söka stöd hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras.

Stöd för tredje året
Det är tredje året i rad som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Drygt 280 projekt har tidigare fått stöd. Framför allt är det kommuner och kommunala va-bolag, men även några föreningar och företag, som har fått medel. En mindre del har använts av länsstyrelserna själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

– Projekt som tidigare fått stöd omfattar allt från att installera smarta vattenmätare för minskad vattenförbrukning och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och att skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger.

Så här fördelas stödet till länsstyrelserna
Fördelningen är baserad på risken för vattenbrist och torka, antal kommuner, samt risken för påverkan i respektive län.

Länsstyrelse Belopp (kr) 2021 Belopp (kr)

2022

Belopp (kr) totalt
Blekinge 2 945 642 981 880 3 927 522
Dalarna 789 978 263 326 1 053 304
Gotland 2 744 580 914 860 3 659 440
Gävleborg 753 142 251 047 1 004 189
Halland 2 062 930 687 644 2 750 574
Jämtland 658 103 219 368 877 471
Jönköping 2 336 607 778 869 3 115 476
Kalmar 3 328 431 1 109 477 4 437 908
Kronoberg 1 793 131 597 710 2 390 841
Norrbotten 1 091 725 363 908 1 455 633
Skåne 5 314 150 1 771 383 7 085 533
Stockholm 5 082 321 1 694 107 6 776 428
Södermanland 2 375 888 791 963 3 167 851
Uppsala 2 397 369 799 123 3 196 492
Värmland 816 425 272 142 1 088 567
Västerbotten 946 244 315 415 1 261 659
Västernorrland 739 695 246 565 986 260
Västmanland 1 871 342 623 781 2 495 123
Västra Götaland 4 773 489 1 591 163 6 364 652
Örebro 1 975 195 658 398 2 633 593
Östergötland 3 203 613 1 067 871 4 271 484
  48 000 000 16 000 000 64 000 000

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in