Mänskliga rättigheter i fokus under Demokrati- och toleransveckan i Örebro

Av på 7 november, 2013

11–17 november anordnar Örebro kommun i samarbete med föreningar och andra organisationer, Demokrati- och toleransveckan. Årets tema är ”Delaktighet och inflytande”.

Med Demokrati- och toleransveckan vill vi fokusera på grundläggande värderingar och se hur vi efterlever mänskliga rättigheter i Örebro. Demokrati- och toleransveckan anordnas i syfte att uppmärksamma historien, lära av den och göra bättre saker i framtiden.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna börjar med ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter …”. Detta kan tyckas självklart i teorin, men hur ser det ut i praktiken? De rättigheter som jag har, kräver eller önskar för egen del, behöver jag också vara beredd att tillförsäkra andra. Det är inte alltid lika lätt att kämpa för andras rättigheter eller att se till att andra får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Mänskliga rättigheter är inte bara något vi själva får utan något vi ger varandra.

Temat uppmärksammas av föreningar, församlingar och studieförbund med evenemang, föreläsningar, seminarier och utställningar.

Invigning på Tegelbruket
Veckan inleds med invigning på Tegelbruket i Markbacken mellan kl. 13 och 21. Lars O Molin, kommunfullmäktiges ordförande invigningstalar. Därefter föreläsningar, bokbord, öppen scen och musik.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in