Mänskliga rättighetsdagarna 20-24 oktober

By on 15 oktober, 2020

Den 20-24 oktober är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro, dagarna fylls av digitala events och anpassade aktiviteter runt om i Örebro som berör människors rättigheter och lika värde. Örebro kommun tillsammans med civila samhället står bakom dagarna.

Frågorna om mänskliga rättigheter är många och viktiga. Mänskliga rättighetsdagarna är ett återkommande evenemang i Örebro och ett forum för civilsamhället att uppmärksamma mänskliga rättigheter och vad det innebär i vårt samhälle, både lokalt och globalt.

Målet är bland annat att mänskliga rättigheter och demokrati synliggörs och debatteras, att civilsamhällets arbete med mänskliga rättigheter synliggörs och att samarbetet mellan föreningarna stärks. Det handlar både om individuella rättigheter och offentlig sektors skyldigheter att respektera, skydda och främja rättigheterna.

Digital invigning

Tisdagen den 20 oktober kl 16-17 arrangeras en digital invigning med tal, musik, en föreningsstafett och dans som startskottet på de Mänskliga rättighetsdagarna. Länk till invigningen kommer att publiceras här: www.orebro.se/mr-dagar

Variation av aktiviteter

– Det är betydelsefullt att många och olika aktörer från civilsamhället i Örebro lyfter, inspirerar och visar olika aspekter av frågor om mänskliga rättigheter. Som medborgare är det också viktigt att känna till sina rättigheter. Därför arrangerar vi bland annat en föreläsning om diskrimineringslagen, säger Caroline Daly, tillförordnad verksamhetsansvarig på Örebro Rättighetscenter.

– Det är viktigt att ta ställning och aktivt värna om de mänskliga rättigheterna. Civila samhället i Örebro gör väldigt mycket kring mänskliga rättigheter. De belyser orättvisor, jobbar för inkludering och opinionsbildar. Allt detta är otroligt viktigt för ett demokratiskt samhälle och vi som kommun vill synliggöra och stötta detta, säger Lovisa Strand, strateg för mänskliga rättigheter i Örebro kommun.

– Ett 20-tal föreningar/organisationer medverkar och erbjuder bland annat kunskap om de mänskliga rättigheterna genom panelsamtal, föreläsningar, workshops med mer. Det erbjuds en variation av aktiviteter just för att det ska finnas något för alla. Vi avslutar dagarna med en fredsvandring i Örebro, säger Moni Höglund, församlingsherde vid Svenska kyrkan.

Under dagarna får Konsthallen bland annat besök av fristadskonstnären Fikret Atay som bjuder in till samtal och filmkonstvisning. Fikret tillhör en minoritet av internationellt framgångsrika konstnärer med kurdisk härkomst som i många år valde att stanna och fortsätta skapa och producera i Sydöstra Turkiet, långt bort ifrån konstscenens centrum.

RF-SISU Örebro län & Örebro läns Parasportförbund bjuder in till en föreläsning om att leda barn med NPF-diagnoser inom idrotten och på Vivalla bibliotek sätts utställningen ”Var hör jag hemma?” upp. Örebro bibliotek anordnar en digital föreläsning om kvinnors rättigheter med journalisten och aktivisten Supriti Dhar.

Alla fysiska aktiviteter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login