Marie-Louise Forsberg-Fransson – ny ordförande för Skandionkliniken

Av på 22 januari, 2015

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län, har valts till ny ordförande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Förbundet driver Skandionkliniken i Uppsala – Nordens första klinik för protonstrålbehandling. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

Skandionkliniken är en nationell anläggning som drivs av de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus. Alla landsting och regioner i landet finansierar solidariskt verksamheten.

–  Det är hedrande, spännande och utmanande, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, som tidigare var vice ordförande. Jag har varit med i arbetet från första början så det känns mycket bra att vi nu är så nära starten. Vi har börjat anställa personal och under våren trimmas verksamheten in – i god samverkan mellan alla universitetssjukhus.

Skandionkliniken invigdes i början av december 2014. Start med patientbehandlingar planeras till juni 2015. Skandionkliniken dimensioneras i början för 1 000 patienter per år, för att i ett senare skede kunna byggas ut.

Fakta: Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas. Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader. Vid strålbehandling av barn minskar dessutom risken för strålorsakade nya tumörer varför alla barn i Sverige som ska strålbehandlas kommer att erbjudas behandling med den nya tekniken.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in