Matavfallet i Örebro blir till biogas.

Av på 19 februari, 2013

Från och med den 1 mars kommer allt matavfall som samlas in i Örebro kommun att rötas till biogas istället för att komposteras. Det innebär att både näringsinnehåll och energiinnehåll i matavfallet kommer att tas tillvara.

Biogas ersätter fossil bensin och diesel
Biogasen kan användas som fordonsbränsle eller för uppvärmning. Under 2012 samlade vi i Örebro kommun in 7 254 ton matavfall. Tack vare den mängd biogas som kan produceras av matavfall kan vi ersätta motsvarande 486 000 liter bensin eller 362 700 liter diesel. Det som blir kvar efter rötningsprocessen kan dessutom användas som biogödsel i jordbruket istället för konstgödsel.

– Att matavfallet blir till biogas betyder att ännu mer bensin och diesel kan ersättas med miljövänlig fordonsgas, Förhoppningsvis sorterar vi örebroare också ut en större mängd av vårt matavfall hemma, istället för att slänga det i restavfallet, säger Ulrika Sandberg (S), ordförande i Tekniska nämnden, Örebro kommun.

– I och med att marknaden har vuxit så snabbt är det brist på biogas på många håll i landet. Därför är det bra att vi nu i Örebro ser till att vårt matavfall blir biogas, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), vice ordförande i Tekniska nämnden.

Släng inte jord, kvistar eller grenar
Övergången till rötning innebär vissa förändringar vid sortering av matavfall. Gräs och löv kan fortfarande slängas i kärlet för matavfall, men däremot inte längre jord, kvistar eller grenar. I och med övergången till rötning kommer alla som sorterar ut sitt matavfall att göra ännu mer nytta för miljön. Det innebär att försäljningen av jord vid Atleverket kommer att upphöra.

– Vi vill tacka alla som köpt jord av oss under åren. Vi hoppas på förståelse för att vi nu övergår till en behandlingsform där även energin i matavfallet tas tillvara, säger Jonas Fintling, verksamhetschef Avfall, Tekniska förvaltningen.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in