Måttliga framsteg för Sveriges genomförande av visselblåsardirektivet

Av på 4 april, 2021

Sverige är på god väg att genomföra EU:s visselblåsardirektiv, men det finns fortfarande vissa oklarheter. Samtidigt har två tredjedelar av EU:s medlemsländer inte gjort några framsteg alls. Det visar en ny rapport som Transparency International tillsammans med Whistleblowing International Network nyligen publicerat.

Rapporten bygger på en undersökning om hur långt EU:s medlemsländer kommit i sina genomföranden av EU:s visselblåsardirektiv. Sverige, Danmark och Tjeckien får positiv kritik för att ha lämnat lagförslag som omfattar stor bredd. De får också beröm för att genomförandet hittills varit transparent och inkluderat många parter. Rapporten visar dessutom statusen för genomförandet: när arbetet började, vilka framsteg som gjorts och om direktivet ser ut att kunna genomföras tid. Endast Sverige och två andra länder har uppnått måttliga framsteg på denna punkt. Sveriges genomförande innehåller fortfarande vissa otydligheter kring omfattningen av vad visselblåsare kan rapportera säkert om. Det enda land som uppnått stora framsteg är Tjeckien, medan 18 av medlemsstaterna har uppnått minimala eller inga framsteg alls.

– För att våga rapportera om oegentligheter är det viktigt att det finns ett starkt skydd för den som larmar. Men det är också av stor vikt att det finns en tydlighet kring vad som går att rapportera säkert om. Finns det oklarheter om detta kan det leda till att personer undviker att rapportera om missförhållanden, vilket direkt försvårar antikorruptionsarbetet. Därför är det viktigt att den nya föreslagna visselblåsarlagen blir tydlig, visar bredd och bygger på transparens, säger Institutet Mot Mutors (IMM) tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Det finns fortfarande tid till förbättring

I oktober 2019 antogs ett nytt EU-direktiv om ökat skydd för visselblåsare. Medlemsländerna har fram till den 17 december 2021 på sig att implementera direktivet i nationell lagstiftning. Rapporten har utförts i syfte att kontrollera hur medlemsländerna ligger till i nuläget. Eftersom genomförandena ännu inte är slutgiltiga finns det fortfarande potential för förbättring, särskilt för de länder som gjort små framsteg. Sverige utmärker sig genom att en utredning om hur direktivet skulle implementeras blev tillsatt redan innan direktivet var formellt antaget. Rapporten framhäver därför Sveriges chanser att implementera direktivet i svensk lagstiftning i tid som optimistisk.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in