Medborgarskolan vill inkludera hemmasittande unga vuxna i samhället

By on 22 september, 2019

Personer som står långt från arbetsmarknaden är en utsatt målgrupp i samhället. Idag finns det individer i åldrarna 19-29 år som varken studerar eller arbetar. I det nystartade projektet MEET kommer Medborgarskolan och Coompanion Skaraborg att hitta nya metoder för att nå dessa personer och få dem inkluderade i samhället.

Projektet kallas MEET (Möjligheter, Engagemang, Egenmakt, Trygghet). Medborgarskolan Väst är projektägare och samverkanspartner Coompanion Skaraborg. Projektet drivs med finansiering från Europeiska Socialfonden genom Leader Östra Skaraborg. Projektet startar 1 oktober 2019 i Skövde på Medborgarskolan och i Falköping på Coompanion Skaraborg och löper under ett år.

Projektet vill lyfta fram målgruppen hemmasittande unga vuxna i åldrarna 19-29 år, som varken arbetar eller studerar och behöver extra stöd och stimulans för att komma närmare arbete eller utbildning, och på så sätt stegvis öka graden av inkludering i samhället.

Projektet kommer att utgå från varje deltagares eget intresse. Att civilsamhället, föreningar och studieförbund, tillsammans arbetar för att på ett lustfyllt sätt stimulera deltagaren är ett innovativt sätt att bryta ett utanförskap och kan skapa nya förutsättningar för deltagaren att på sikt etablera sig på arbetsmarknaden.

– Att vara med i en förening eller någon annan typ av fritidsaktivitet är ett steg vidare till inkludering i samhället och kan vara vägen till framtida arbete eller studier, säger projektledare Eva Heinrich Longberg på Medborgarskolan. Min förhoppning är att vi ska motivera unga vuxna till ett eget engagemang genom deras respektive intressen.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login