Mellersta Sverige inleder nya året med jobbtillväxt

By on 10 december, 2019

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, förväntar sig inleda det nya året med en något ökad efterfrågan på arbetskraft. Jobbprognosen för det första kvartalet 2020 ligger på +4 procent, ett uppsving på två procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på samma nivå. Framför allt i storstadsregionerna, storföretag och offentlig sektor är jobbprognoserna dämpade, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– I mellersta Sverige förväntas det nya året inledas med en något ökad jobbtillväxt. Samtidigt vet vi att det råder utbredd kompetensbrist. På en arbetsmarknad i snabb förändring ändras kompetensbehoven ständigt, och därför krävs systematiska åtgärder för att kompetensutveckla arbetskraften. Annars riskerar arbetsmarknaden att stå inför en ökande arbetslöshet och en stor kompetensbrist på samma gång, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Sysselsättningstrenden för mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, ligger på +4 procent för det första kvartalet 2020, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig inleda året med en något ökad efterfrågan på arbetskraft. Det är en ökning med två procentenheter från föregående kvartal. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen en procentenhet svagare, då sysselsättningstrenden låg på +5 procent.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet minskar med fem procentenheter från föregående kvartal till +4 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under årets första kvartal. Jobbprognoserna är överlag svagare än de var motsvarande period 2019 och i samtliga storstadsregioner bromsar sysselsättningstrenden in från föregående kvartal.

– Det är oroande att trenden för storstadsregionerna pekar nedåt, och vi följer noga utvecklingen. När konjunkturen saktar in drabbas de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden hårdast. Vi behöver brygga gapet mellan arbetssökande och de som behöver arbetskraft, så att vi är väl rustade inför en möjlig lågkonjunktur, säger Mikael Jansson.

Svenska regioners jobbprognoser
• Norra Sverige, +12 procent
• Östra Götaland, +7 procent
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +4 procent
• Stockholm- och Uppsalaregionen, +4 procent
• Skåne och Blekinge län, +2 procent
• Västra Götaland och Hallands län, -9 procent

Lokalt – Länet
Örebronyheter

Källa ManpowerGroup

You must be logged in to post a comment Login