Mer akuthjälp till drabbade av jordbävningen

By on 23 februari, 2023
Foto: Acción Against Hunger

Ytterligare fyra av Sidas humanitära samarbetsorganisationer får 33 miljoner i akuthjälp till de drabbade av jordbävningen, i Turkiet och i Syrien. Totalt planerar biståndsmyndigheten nu att bistå med 113 miljoner kronor i humanitärt bistånd till människor i jordbävningsområdena.

– Humanitära hjälporganisationer i Turkiet och Syrien arbetar med livräddande insatser, trots att deras egna medarbetare själva drabbats av katastrofen. Genom Sidas snabba och flexibla stöd till våra samarbetspartners kan organisationerna nu fortsätta att arbeta med att rädda liv och lindra nöd, säger Jakob Wernerman, chef för humanitära enheten på Sida.

Ytterligare 33 miljoner i akuthjälp

Biståndsmyndigheten har nu beslutat om ytterligare 33 miljoner i humanitärt bistånd till de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien. De organisationer som får pengar är Norska flyktinghjälpen (NRC), Action Against Hunger (AAH), Rädda Barnen och Oxfam.

Akuthjälpen handlar om grundläggande behov av vinterkläder, vatten och psykosocialt stöd till barn. Men går även till kontantstöd till hushåll för att täcka grundläggande behov av mat, kläder och tak över huvudet. Akutstöd i form av hygienartiklar inklusive för menshygien; hälsotjänster, mediciner och medicinska förnödenheter kommer att delas ut. Akutstöd ska även gå till portabla toaletter, koleraförebyggande hjälp och reparation av skadad vattenförsörjning.

Sex nya stöd via Sidas snabbinsatsmekanism

  • Norska flyktinghjälpen (NRC), 14 miljoner, Syrien. Stödet går till grundläggande behov av vinterkläder, vatten och psykosocialt stöd till barn, samt ett mindre kontantstöd. Insatserna riktar sig till cirka 46 800 människor som har tillfälliga boenden eller inte har någonstans att bo i de mest drabbade syriska områdena.
  • Action Against Hunger (AAH), 4 miljoner, Syrien. Hjälp till den drabbade befolkningen i Aleppo, Lattakia och Hama. Dricksvatten, hälsotjänster, mediciner och medicinska förnödenheter, skydd och hygienprodukter, mat och ekonomiskt stöd till cirka 50 000 människors grundläggande behov.
  • Action Against Hunger (AAH), 4 miljoner, Turkiet. Att tillsammans med sin lokala partner, Support to Life, förse 38 000 människor i Gaziantep, Killis, Adiyaman, Sanliurfa, Adana, Hata, Osmaniye och Kahramanmarasmed omedelbart stöd. Vatten och sanitet, mat, skydd, och hälsotjänster, inklusive psykosocialt stöd.
  • Rädda Barnen, 3 miljoner, Syrien. Ger tillsammans med sin lokala partnerorganisation, ATAA Relief, kontantstöd i de samhällen som drabbats i nordvästra Syrien. Engångskontantstödet delas ut till cirka 1 000 drabbade hushåll, så att omkring 5 000 människor kan tillgodose sina mest omedelbara behov.
  • Rädda Barnen, 3 miljoner, Turkiet. Livräddande hjälp och omedelbar lindring för drabbade i Hatay och Gaziantep i södra Turkiet. Familjer som drabbats kommer att få omedelbar hjälp i form av hygienprodukter, inklusive menshygien och portabla toaletter, för att undvika att hygienrelaterade sjukdomar börjar spridas.
  • Oxfam, 5 miljoner, Syrien. Omedelbar hjälp till de mest drabbade individerna i Aleppo. Ger 40 000 människor nödvändig tillgång till vatten och sanitet samt koleraförebyggande hjälp. Distribution av skyddsartiklar för kvinnor och flickor och solcellslampor för att minska risken för trakasserier och stölder och för att minska rädsla för mörker och känslan att bli instängd. Reparation av skadad vattenförsörjning.

Den 10 februari fick Sidas humanitära samarbetsorganisationer Svenska Röda Korset och Islamic Relief Sweden 20 miljoner kronor. Pengarna går till ökat logistiskt stöd som bränsle och ambulanser. Men även matpaket, logi, skydd och sjukvård ingår i akutstödet. Sida har även gett stöd till insatser via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sida har också tidigare aviserat 60 miljoner kronor till två av FN:s landfonder i Syrien, för att bidra till ökat humanitärt stöd och säkerställa opartisk akuthjälp till alla drabbade.

FN-appell under tre månader

Under veckan har FN kommit med en humanitär appell både för Turkiet och Syrien på 1 miljard dollar respektive 397,6 miljoner dollar. Dessa appeller sträcker sig över de kommande tre månaderna och ska nå 5,2 miljoner människor i Turkiet och 4,9 miljoner människor i Syrien med akut humanitärt stöd.

Turkiet/Syrien
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login