Mer än hälften av investeringar i husbyggnation hamnar i storstadslänen

Av på 2 augusti, 2021
Foto: NAVET

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport om byggmarknaden i Sverige, som presenterades i juni, visar det sig att knappt 55 procent av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år var koncentrerade till de tre storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport om byggmarknaden i Sverige, som presenterades i juni, visar det sig att knappt 55 procent av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år var koncentrerade till de tre storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

– Andelen har varit relativt konstant under de senaste två åren, berättar Magnus Klein, konjunkturansvarig på NAVET Analytics.

– Om takten i investeringarna under första kvartalet skulle fortsätta under hela året, skulle det innebära en ökning på riksnivå med 15 procent. Här ligger storstadslänen i linje med utvecklingen på risknivå, med undantag för Västra Götalands län, som visar en årstakt i investeringarna med 25 procent, fortsätter Magnus.

– Tillväxten i Västra Götalands län har skett på bred front och berört de flesta sektorer på byggmarknaden. Emellertid visar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom kontor, handel och hotell en svag utveckling, avslutar Magnus.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: NAVET

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in