Mer hemmajobb och minskat resande efter nya råd och rekommendationer

By on 15 december, 2021

Data från Telias mobilnät visar att resandet nu minskar för första gången sedan i somras. Det är också fler som väljer att jobba hemma jämfört med perioden innan Folkhälsomyndighetens nya råd och rekommendationer.

Telia har genom tjänsten Telia Crowd Insights analyserat anonymiserad och aggregerad rörelsedata före och efter de senaste covid- 19 rekommendationerna. Analysen visar att andelen som arbetar på kontor och arbetsplatser ökade under hela hösten fram till och med vecka 47. Under vecka 48 och 49 bröts trenden och fler valde att arbeta hemifrån och vecka 49 var det 18 % färre stockholmare på kontoret jämfört med en normal vecka. Västra Götaland och Skåne visade liknande utveckling.

Resandet har också minskat under vecka 49 jämfört med vecka 46. Störst förändring syns på längre resor mellan regioner (-13%) och något lägre minskning mellan kommuner (-7%).

Telia har även analyserat ”aktivitet”, ett mått på hur många människor som uppehåller sig på ett givet område under vecka 49 jämfört med vecka 46. Man ser då minskningar i till exempel centrala Stockholm runt Hötorget och Sergels Torg (-13%) mellan klockan 8 och 9 på morgonen. Kring Göteborgs centralstation minskade aktiviteten med 19 % vid samma tidpunkt.

– Vår data visar att svenskarna verkar fortsätta att ta till sig myndigheternas råd och rekommendationer, även om faktorer som väder, väglag och sjukdom också kan spela in. Det blir intressant att följa utvecklingen kommande veckor och se vilken effekt det får på jul- och nyårsresandet eller hemmajobbandet i början av nästa år, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys på Telia.

Om Telia Crowd Insights

Telias analys bygger på anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata från tjänsten Telia Crowd Insights, som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Tjänsten lanserades kommersiellt 2017 och används vanligen i stads- och samhällsplanering, till exempel när man ska dra en ny busslinje eller anlägga en väg.

All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Telia

You must be logged in to post a comment Login