Mer kollektivtrafik för pengarna

By on 19 oktober, 2021

Mer kollektivtrafik för pengarna när det offentliga samverkar med kommersiella bussföretag.

I rapporten ”Kommersiell trafik i offentlig samverkan” som Sveriges Bussföretag publicerar idag skildras hur regionala kollektivtrafikmyndigheter kan samverka med kommersiella bussföretag för ökad resenärsnytta, samtidigt som gemensamma resurser nyttjas mer effektivt.

Pandemin har slagit hårt mot kollektivtrafiken, både den offentligt upphandlade och den som drivs helt kommersiellt. Men en kris kan också skapa förutsättningar för nya sätt att tänka och arbeta. Sveriges Bussföretag konstaterar i den nya rapporten att en ökad samverkan mellan kommersiella och offentliga aktörer skulle kunna vara en viktig pusselbit i nystarten av kollektivtrafiken.

– Det är hög tid, särskilt i pandemins spår, att ta ett gemensamt grepp och en gång för alla titta på under vilka former samverkan kan ske. Alla vill vi kunna bidra till att fler reser kollektivt, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag.

Rapporten består av tre delar:

  • En kartläggning av hur regionerna idag samverkar med kommersiella buss- och tågföretag, hur samverkan sker och en analys av den samlade bilden
  • Två konkreta exempel på samverkan – Trosabussen och Vy Bus4You mellan Karlstad och Örebro
  • En rättslig vägledning utifrån dagens lagstiftning som tydligt beskriver vilka villkor som gäller och vilka beslut som behöver tas

Rapporten visar bland annat att samarbete mellan landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommersiella tågföretag är relativt vanligt, men att samverkan med bussföretag är mer ovanligt. Detta trots att de flesta regioner uttrycker en i grunden positiv inställning.

– Det märks att samverkan med kommersiell busstrafik är ett outforskat område för regionerna, framförallt i jämförelse med hur vanligt det är på tågsidan. Här finns det stora möjligheter för regionerna att kunna utveckla sitt utbud på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Vår rapport bidrar till att undanröja de tveksamheter som några av regionerna gett uttryck för, avslutar Anna Grönlund.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Transportföretagen

You must be logged in to post a comment Login