Mer skolpersonal med hjälp av statligt bidrag

By on 14 juli, 2017
Arkivbild

Skolverket betalar ut nästan 2,3 miljarder kronor för att lärare och annan personal ska kunna anställas på lågstadiet och i förskoleklasser, också fritidshem får pengar till personalförstärkningar – en halv miljard kronor.

Se här vilka kommuner och fristående skolor som får bidragen för lågstadiesatsningen.

 • Kommun – Beviljat bidrag inom ram – Utom ram – Bidrag totalt
 • Askersunds kommun – 1 980 953 – 0 – 1 980 953
 • Brickebergskyrkans skolstiftelse – 409 698 – 0 – 409 698
 • Hällefors kommun – 2 375 604 – 1 187 802 – 3 563 406
 • Karlskoga kommun – 5 593 769 – 0 – 5 593 769
 • Karlslunds IF:s Herrfotbollsklubb – 411 004 – 0 – 411 004
 • Kumla kommun – 5 006 033 – 0 5 006 033
 • Laxå kommun – 2 000 000 – 0 – 2 000 000
 • Lekebergs kommun – 1 857 740 – 0 – 1 857 740
 • Lindesbergs kommun – 4 451 177 – 0 – 4 451 177
 • Nora kommun – 1 800 000 – 0 – 1 800 000
 • Örebro kommun – 25 778 191 – 0 – 25 778 191

– Intresset för bidragen är stort och det är glädjande. De gör det möjligt för skolor och fritidshem att anställa mer personal och på så sätt ge eleverna mer tid med sina lärare, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Mer tid för eleverna
Syftet med Lågstadiesatsningen är att ge lärarna mer tid till eleverna så att kvalitén på undervisningen förbättras. I år är tredje året som bidraget betalas ut. 285 kommuner, 401 huvudmän för fristående skolor och Sameskolstyrelsen får del av bidraget. Förra året gick bidraget till 290 kommuner, 373 huvudmän för fristående skolor samt till Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hela summan går till personal
Totalt är bidraget på nästan 2,3 miljarder kronor – samma belopp som förra året. Av de pengarna kommer cirka 250 miljoner kronor att gå till att nyanställa. Resten kommer att användas till att behålla den personal som anställdes med statsbidraget från tidigare år.När bidraget har fördelats har Skolverket prioriterat huvudmän som har tagit emot en stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja kvalitet och resultat.

Flest lärare anställs
Av dem som nyanställs med hjälp av bidraget är 7 av 10 lågstadielärare, förskollärare eller speciallärare. Men det finns också ett stort behov av exempelvis elevassistenter, lärarassistenter och administratörer som kan avlasta lärarna och ge dem mer tid för undervisning.

Fler söker bidrag till fritidshem
Sedan förra året kan också fritidshem få pengar av Skolverket för att anställa personal. Totalt fördelar Skolverket nästan 500 miljoner kronor och liksom med lågstadiesatsningen är det fler än förra året som sökt och fått bidraget för fritidshem. I år har 276 kommuner, 346 huvudmän för fristående skolor och Sameskolstyrelsen fått bidraget. 2016 gick det till 273 kommuner och 258 fristående skolor, samt Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login