Mexiko: Massarresteringar av migranter leder till farliga ruttval

By on 20 juni, 2019
Bild: Christina Simons

Räder mot och massarresteringar av migranter har blivit allt vanligare vid Mexikos södra gräns. Migranterna har därför börjat använda sig av farligare rutter. Det har drivit dem i armarna på kriminella gäng och bort ifrån medicinsk vård, varnar Läkare Utan Gränser.

Under de senaste veckorna har Läkare Utan Gränsers team i Coatzacoalcos och Tenosique bevittnat flera massarresteringar av migranter. En räd i Coatzacoalcos genomfördes när organisationen var på plats för att dela ut hygienartiklar och ge medicinsk vård och psykologiskt stöd åt migranterna.

Räderna har lett till att migranterna undviker platser där polisen kan få syn på dem, i rädsla för att bli häktade. Därför undviker migranterna också ställen där medicinsk vård är tillgänglig.

– Vi ser redan konsekvenserna av att migranter och asylsökande kriminaliseras, säger Sergio Martin, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Mexiko.

– De senaste dagarna har antalet migranter som söker vård minskat. Det är tydligt att de här människorna inte får den vård de behöver.

Räderna i Coatzacoalcos och Tenosique förra veckan sammanföll med att USA offentliggjorde ett avtal med Mexiko, ämnat att minska migrationen och öka åtgärderna mot migranterna, speciellt vid Mexikos södra gräns.

– Människorna rör sig nu i små grupper och i hemlighet, säger Sergio Martin.

– De är tvungna att ta farliga rutter och utsätts för brottslighet. De har inte tillgång till tak över huvudet eller grundläggande medicinsk vård, trots att det är nu de behöver det som mest. Allt fler migranter tyr sig nu till människosmugglare, och just smugglarna kommer att vinna mest på de här repressiva åtgärderna.

I norra Mexiko är städer som Mexicali, Tijuana, Nuevo Laredo, Reynosa och Matamoros tillfälliga hem för migranter och asylsökande, som riskerar att utnyttjas av kriminella gäng medan de väntar på att kunna fortsätta sin resa. Nystiftade lagar i USA tvingar asylsökande att stanna i Mexiko i väntan på sina asylbeslut. I de här delarna av landet har Läkare Utan Gränsers team vårdat patienter inte bara från Centralamerika, utan också Kuba, Kongo-Kinshasa, Angola och Kamerun.

– I de här farliga städerna är migranterna väldigt utsatta för kriminella gäng, som tjänar stora pengar på utpressning, säger Sergio Martin.

Läkare Utan Gränsers team i norra Mexiko vårdar de fysiska och psykologiska ärren hos migranter som kidnappats av kriminella gäng. Gängen kräver sedan lösensummor av offrens familjer, som ofta bor i USA eller i offrets hemland.

De senaste åren har Läkare Utan Gränser upprepade gånger varnat för konsekvenserna av en repressiv migrationspolitik riktad mot migranter från El Salvador, Honduras och Guatemala som flyr till Mexiko. Efter att de flytt fattigdom och våld – något som är väldokumenterat av Läkare Utan Gränsers team i respektive länder – utsätts de nu för extrema former av våld i Mexiko.

– Det är långt ifrån humant att de mexikanska myndigheternas repressiva åtgärder vid gränsen leder till att migranterna – som i allt större utsträckning är barn, kvinnor och familjer – utsätts för stort lidande, säger Sergio Martin.

Läkare Utan Gränser har vårdat migranter, oftast från Guatemala, El Salvador och Honduras, längs migrationsrutten genom Mexiko sedan 2012. Våra team har gjort insatser i delstaterna Baja California, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosi, Jalisco och Mexico City.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login