Miljonsatsning på företagande och entreprenörskap

Av på 3 juni, 2021
Arkivbild

I spåren av pandemin har behovet av att arbeta med entreprenörskap accelererat. För att lösa de utmaningar länets entreprenörer står inför har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd därför valt att satsa en miljon kronor på företagande och entreprenörskap.

I slutet av år 2020 grundades Entreprenörskapsteamet för att stärka länets nyföretagande och entreprenörskap. Region Örebro län åtog sig ansvaret att driva och samordna detta arbete.

– I dessa tider när hela samhället är präglat av pandemin är det oerhört betydelsefullt att vi kan stödja näringslivet på bästa sätt för att på så sätt bidra till att befintliga företag kan växa och att nya kan startas upp. Det handlar i slutänden om att säkra de arbetstillfällen som finns och att skapa nya anställningsmöjligheter, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Företagsamhet och entreprenörskap är grunden för finansieringen av välfärden. Detta gör det extra nödvändigt med en omstart av de delar av näringslivet som drabbats av pandemin, säger Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Entreprenörskapsteamet har identifierat tre huvudsakliga utmaningar som de enskilda aktörerna skulle tjäna på att samverka kring, och de är:

  • Ungt entreprenörskap – Tydligare koppla studenters entreprenörskap till det företagsfrämjande systemet och till de aktörer som jobbar med entreprenörskap på grundskole- och gymnasienivå.
  • Nyföretagarrådgivning – Underlätta nyföretagande för utrikesfödda invånare.
  • Innovativt entreprenörskap – Fler entreprenörer från Entreprenörskapsteamets organisationer till inkubation.

Utöver detta ska alla medlemmar i Entreprenörskapsteamet också utbilda varandra om sina egna verksamheter eller om något specialområde som gynnar entreprenörskap.

– Omstartskommissionen har nyligen konstaterat att entreprenörskapet intar en särställning och att det är en nyckel för att vända krisen, och det är något jag till fullo håller med om. Det är viktigt att vi skapar ett företagsklimat där entreprenörer har goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag, säger Irén Lejegren.

De en miljon kronor som nu satsas på Entreprenörskapsteamet är en del av de innovationsstärkande medel som Region Örebro län tilldelats för att lösa identifierade entreprenörskapsutmaningar. Entreprenörskapsteamet består bland annat av Coompanion, Almi, Inkubera, Ung Företagsamhet, Örebro universitet och Örebro kommun.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in