Mindre industriutsläpp i Örebro län – men fortfarande långt från klimatmålen

Av på 12 april, 2021
Arkivbild.

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. Även i Örebro län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad.

Örebroindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 142 000 ton koldioxid under år 2020. Det är 26 procent mindre än året innan.

Den enskilt största utsläpparen i Örebro län var Karlskoga Kraftvärmeverk, med Karlskoga Kraftvärmeverk, Skogsrundan och Kranen.

Anläggningarna stod ensamma för omkring en fjärdedel av länets samlade utsläpp av växthusgaser.

Deras utsläpp är dock något mindre än året innan.

De tio största utsläpparna i Örebro län (ton CO₂-ekvivalenter)
Anläggning Ägare Utsläpp Sektor
Karlskoga Kraftvärmeverk Karlskoga Kraftvärmeverk 33 372 El och fjärrvärme
Degerfors Outokumpu Stainless 32 306 Järn- och stålindustri
Åbyverket E.ON Värme Sverige 30 034 El och fjärrvärme
Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk 15 521 Pappers- och massaindustri samt tryckerier
BillerudKorsnäs Frövi BillerudKorsnäs Skog & Industri 13 607 Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Ovako Sweden, Hällefors Ovako Sweden 11 975 Järn- och stålindustri
Kumla HVC E.ON Värme Sverige 1 923 El och fjärrvärme
Skogsrundan Karlskoga Kraftvärmeverk 1 527 El och fjärrvärme
Hallsbergs HVC E.ON Värme Sverige 552 El och fjärrvärme
Hasselfors PC Adven Energilösningar 513 El och fjärrvärme

Rekordminskning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam.

Fjolåret sticker ut med en rekordstor utsläppsminskning, på nästan tolv procent. En del av minskningen kan förklaras med produktionstapp till följd av covid-19-pandemin, och av en varm inledning på vintern. Men en del tycks också vara av mer permanent karaktär.

– Inom energisektorn har flera anläggningar fasat ut kol och torv ur sin mix. Det är finns ju ingen garanti att det är permanent, men där har ju skett en faktisk förändring, säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Fortfarande är dock den nedåtgående kurvan för flack för att möta de nationella klimatmålen.

– Det kommer att krävas en ganska drastisk förändring framöver, säger Roman Hackl, som konstaterar att handeln med utsläppsrätter ännu inte har gett samma effekt på utsläppen i Sverige som i en del andra europeiska länder.

– För att driva en förändring i Sverige är priserna fortfarande för låga, eftersom eftersom industrin vi har här har högre omställningskostnader. Då skulle det krävas högre priser.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av Cementa och Preem.

I Naturvårdsverkets statistik finns de industrier som ingår EU:s handel med utsläppsrätter. Det är i praktiken alla större industrier och kraft- och värmeanläggningar. All data finns hos Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in