Minkfarmer stängs ned i Nederländerna på grund av covid-19 – åtgärder behövs i smittade Sverige

Av på 26 oktober, 2020

Enligt nederländska och danska experter är det sannolikt att flera anställda på minkfarmer fått covid-19 från just minkar, att en minkfarm nu påträffats smittad i Sverige är extremt oroväckande. Med anledning av riskerna för både djurhälsa och människohälsa yrkade bland andra Djurens Rätt för en global stängning av alla minkfarmer redan i början av juni. Enbart nederländska politiker har lyssnat.

Den 23 juni röstade det nederländska parlamentet för en nedstängning av samtliga minkfarmer med anledning av risken för ytterligare smittspridning. Det innebär att pälsindustriförbudet som skulle träda i kraft 2024 har blivit tidigarelagt till nästa år. Djurens Rätt anser att Sverige bör följa Nederländernas exempel.

– Det finns inga goda anledningar till att ha kvar pälsdjursuppfödning i Sverige. Branschen går dåligt ekonomiskt, utnyttjar djur för lyxprodukter och riskerar att bli en reservoar för coronavirus nu när vi fått in smitta på minkfarmer här. Danska experter varnar för att vaccin kan bli overksamma om smittan hos minkarna fortsätter öka, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Även danska farmer har fått in smitta, och det i mycket stor skala. Vissa minkar har blivit väldigt sjuka och till och med avlidit, medan andra fört vidare smittan till människor, trots att de inte haft symptom. Smittan är därför både ett djurskyddsproblem och en risk för folkhälsan. Jämfört med Nederländerna och Danmark har Sverige färre pälsdjursfarmer, vilket bör göra åtgärder kring branschen än lättare att genomföra.

– Djurens Rätt kontaktade landsbygdsministern redan i våras med frågor om åtgärder kring minkfarmerna i Sverige, men svaret indikerade en passiv hållning till frågan. Vi behöver stänga minkfarmerna för att förhindra lidande och smittspridning, men också för att i likhet med Nederländerna skicka en tydlig signal till andra länder att detta måste tas på allvar, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Det här har hänt:
  • 26 april: Covid-19 identifierat på två minkfarmer i Nederländerna.
  • 6 maj: Djurens Rätt skickar ett brev till landsbygdsministern om oron för de svenska minkarna och en fråga om vilka åtgärder som finns att vänta.
  • 14 maj: Landsbygdsministern svarar Djurens Rätt att det är Jordbruksverkets ansvar att se till att smitta inte kommer in på minkfarmer.
  • 17 juni: Smittade minkar hittas på två minkfarmer i Danmark.
  • 23 juni: Det nederländska parlamentet röstar igenom en nedstängning av all djurhållning som kan riskera sprida smitta av covid-19, däribland minkfarmer. Transportförbud med levande djur och pälsar är infört, samt ekonomisk kompensation för de som avslutar sin verksamhet i förtid.
  • 29 september: Sveriges Veterinärförbund går ut med att nedstängning av pälsdjursfarmer behövs.
  • 22 oktober: Över 140 minkfarmer är smittade i Danmark och minst 200 människor tros ha smittats av minkarna. Djuren massavlivas.
  • 23 oktober: En minkfarm i Blekinge bekräftas vara smittad. Striktare hygienbarriärer införs, men inga ytterligare åtgärder diskuteras. Samtidigt ökar smittspridningen i samhället vilket ökar riskerna för att minkar smittas.
  • 25 oktober: Landsbygdsministern menar att Sverige klarar av smittan på minkfarmer utan fler åtgärder i nuläget. Hon inväntar instruktioner från myndigheterna. Ministerns argumentation påminner om det som Danmarks myndigheter använde innan smittan spreds vidare bland minkarna.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Djurens Rätt

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in