Minska ekonomisk oro genom smarta investeringar

Av på 23 mars, 2020

Det är inte bara den humanitära situationen och oron för människors hälsa kopplat till ni vet vilket virus som vi kan se idag. Företag oroar sig för en oförutsägbar framtid. Privatpersoner oroar sig för sina investeringar. Världen oroar sig för en skakig aktiemarknad. Experterna har sagt sitt, vi har en pandemi och det kommer inte vara den sista. Vi behöver alltså vara beredda på oberäkneliga börser i världen och arbeta proaktivt genom att göra smarta investeringar.

Enligt sparekonomer är ett värdefullt råd att tänka långsiktigt utan att agera alltför hispigt. Det behövs en form av stötdämpare i investeringsportföljen. Genom att satsa en del av sparandet på exempelvis guld kan en riskspridning skapas.

Något annat som hjälper ekonomin i sin helhet är att sänka existerande kostnader. Genom att installera solceller på tak går det att sänka fastigheters löpande elkostnader och samtidigt få intäkter för den elen som säljs. Givet solcellsanläggningens utformning och storlek är det samtidigt möjligt att få statligt investeringsbidrag och skattereducering.

Enligt studier av Svenska bostadsmarknaden går det även att visa att solpaneler på hustak faktiskt ökar husets värde. Förklaringen till detta ligger i att driftnettot är lägre för hus med solpaneler på taket än för hus som inte har det. Det skapar alltså förutsättningar för att stärka marknadspositionen för bostäder och fastigheter trots den oro som även där existerar.

När lugnet sedan infinner sig efter ni vet vilket virus och det blir dags att vända lönsamhetskurvan uppåt igen med hjälp av investeringar, försäljning och rekrytering. Då blir företag med solceller sannolikt mer attraktiva för sina kunder och anställda och får därför ett försprång i nystarten jämfört med sina konkurrenter. Hushållen som även dem får mer stabil ekonomi har en fördel på bostadsmarknaden om de äger eller samäger en fastighet med solceller på taket. Vi på Tekla Solar hoppas därför att solen kan få agera stötdämpare i investeringsportföljerna och därmed minska den ekonomiska oron för företag och hushåll.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tekla Solar

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in