Minskad nybyggnad ger plats för underhåll

By on 29 mars, 2019
Fotograf: Mickael Tannus

Två gånger om året mäter analysföretaget Industrifakta aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med kartläggningen intervjuas en fastighetspanel bestående av 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare i Sverige, vilket ger en god indikation när det gäller utveckling och inriktning inom byggnadsunderhåll. I den senaste undersökningen tyder den samlade bedömningen på en ökning av byggnadsunderhåll med 1 procent under helåret 2018 jämfört med föregående år.

De privata bostads- och fastighetsbolagen menar att det varit ett marginellt bättre tillväxtår 2018 jämfört med de kommunala bolagen som uppger en något lägre tillväxtvolym. Man kan utifrån kartläggningen även notera att det vid detta mättillfälle är färre, än för ett år sedan, som anser att tillgången på entreprenörer och bristen på kompetens är något som har bromsat underhållsaktiviteten. Detta hänger med all säkerhet ihop med den minskade aktiviteten av i synnerhet nybyggnation av bostäder på byggmarknaden som helhet. Under de kommande åren bedömer panelen att den årliga tillväxten inom byggnadsunderhåll fortsätter att ligga på 1 procent. Framförallt är det ett ackumulerat åtgärdsbehov, ett större ekonomiskt utrymme i samband med växande hyresintäkter och ett lågt ränteläge som förväntas driva på utvecklingen.

Ekonomi | Nybyggnad
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login