Minskad omsättning och lönsamhet för vartannat företag

Av på 26 april, 2021

Många företag har ställt om under pandemin. Satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och försäljningskanaler har varit vanliga åtgärder för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar vartannat företag en minskad omsättning och lönsamhet senaste året, det visar en ny undersökning från Tillväxtverket.

Undersökningen som genomfördes under november och december 2020 visar att 40 procent av företagen har ökat distansarbetet och 37 procent av företagen har satsat mer på digitalisering. Här ligger tjänstesektorer som juridik, ekonomi och utbildning i topp på 70–90 procent.

Många företag har också ställt om sin försäljning under krisen. Vanliga åtgärder har varit att rikta in sig på nya kundgrupper, etablera nya försäljningskanaler och öka graden av internetförsäljning. Framför allt är det företag med minskad omsättning som i högre grad satsat på omställning av försäljningen.

– Det är positivt att företagen ökar digitaliseringen och har hittat nya strategier för att klara krisen. Krisen har inneburit ett omvandlingstryck och den omställning som sker nu kan förhoppningsvis vara till nytta för ökad produktivitet och konkurrenskraft i framtiden, säger Tillväxtverkets analyschef Kristian Seth.

Färre anställda inom hotell- och restaurang

Fler än hälften, 55 procent, av företagen i undersökningen uppger att de haft en minskad omsättning under 2020 jämfört med 2019. Inom hotell och restaurang har störst andel företag, 90 procent, haft en minskad omsättning. På andra sidan finns byggbranschen, där 29 procent, svarat att omsättningen tvärtom ökat.

Antalet anställda har dock inte påverkats i samma utsträckning. Totalt har 76 procent av företagen svarat att antalet anställda varit oförändrat under 2020 jämfört med 2019. Bara 16 procent av företagen har minskat antalet anställda. Störst är minskningen inom hotell- och restaurang där 53 procent svarat att antal anställda minskat.

– Tillväxtverket ser behov av fortsatta åtgärder för att stärka företagen i den omställning som nu krävs. Bland annat handlar det om stöd till aktörer på regional och kommunal nivå, rådgivning och förenklingsinsatser samt att öka företagens möjligheter till finansiering, säger Kristian Seth.

Faktaruta:

Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter

  • Tillväxtverket genomförde en enkätundersökning under november och december 2020 för att studera hur företagens villkor och verklighet har påverkats under coronakrisen.
  • Undersökningen riktar sig till små och medelstora företag och skickades ut till 2 500 företag varav 969 företag svarade.
  • Tillväxtverket kommer under våren och sommaren att publicera ett antal artiklar sombaseras på undersökningen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tillväxtverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in