Minskad spannmålsskörd jämfört med 2020

By on 19 augusti, 2021
Foto: Urban Wigert

Årets skörd av spannmål förväntas bli 5,7 miljoner ton. Det är en minskning med 4 procent jämfört med skörden förra året, men en ökning med 6 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket.

Skörden av höstvete förväntas bli 3,1 miljoner ton vilket är 4 procent mer än förra årets skörd. Hektaravkastningen förväntas minska med 6 procent till 7 030 kilo per hektar, det vägs emellertid upp av större odlande arealer. Höstvete förväntas stå för 55 procent av den totala spannmålsskörden.

Havre minskar och vårkorn är näst största grödan efter höstvete

Vårkorn är den näst största grödan och förväntas få en totalskörd på 1,2 miljoner ton vilket utgör 21 procent av den totala spannmålsskörden. Havre står för 12 procent av skörden och förväntas i år att minska totalskörden med 13 procent till 0,7 miljoner ton jämfört med förra året. Orsaken till detta är att hektarskördarna förväntas minska med 13 procent.

Förväntad rekordskörd av oljeväxter

Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,38 miljoner ton vilket är den största skörden på 2000-talet. Jämfört med förra årets skörd för oljeväxter är det en ökning med 12 procent. Höstraps svarar för 96 procent av den totala oljeväxtskörden. Hektarskörden för höstraps förväntas bli 3 730 vilket är en ökning med 5 procent jämfört med förra året.

Jordbruksverkets metod för prognoserna

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2020. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna görs endast för hela landet. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 30 åren. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 16 november.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login