Minskad utlåning bidrar till överskott i statens budget för november

Av på 24 december, 2016

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 34,1 miljarder kronor, vilket är 12,3 miljarder kronor högre än saldot i november 2015. Det ökade överskottet beror främst på minskad utlåning till Riksbanken samt ökade skatteinkomster. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i november blev 93,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 8,1 miljarder kronor jämfört med november 2015. Ökningen beror huvudsakligen på ökade skatteinkomster.

De totala utgifterna uppgick till 58,9 miljarder kronor i november. Det är en minskning med 4,3 miljarder kronor jämfört med november 2015. Utlåningen från Riksgäldskontoret till Riksbanken minskade med 16,9 miljarder kronor i november, vilket påverkade budgetsaldot i positiv riktning. Detta motverkades delvis av ökade utgifter i november för bland annat försvar och samhällets krisberedskap, statsbidrag till ökat bostadsbyggande, avgiften till EU samt migration.

De totala inkomsterna för perioden januari–november uppgår till 946,5 miljarder kronor. Det är 129,4 miljarder kronor högre jämfört med samma period år 2015. Orsaken är främst högre skatteinkomster.

De totala utgifterna under januari-november uppgår till 786,0 miljarder kronor, vilket är 34,7 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De utgiftsområden som ökat mest är Migration (19,0 miljarder kronor), Areella näringar, landsbygd och livsmedel (7,0 miljarder kronor) samt Arbetsmarknad och arbetsliv (6,8 miljarder kronor).

Statens budget har ett överskott på 160,5 miljarder kronor för perioden januari–november.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 31 januari 2017.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in