Misstanke om brister på Demenscentrum

Av på 27 maj, 2021
Arkivbild

Örebro kommun agerar med omedelbara åtgärder efter indikationer om brister på en avdelning på Demenscentrum. Nu utreds eventuella missförhållanden för att få veta om fel har begåtts och extra resurser har satts in för att säkerställa hyresgästernas vård och omsorg.

Örebro kommun har i eget uppföljningsarbete uppmärksammat eventuella missförhållanden på en avdelning på Demenscentrum. Det handlar om misstanke om risk för allvarliga brister inom området bemötande, samt risk för brister gällande läkemedelshantering, dokumentation, personlig omvårdnad och att man inte varit följsam till rutin och riktlinje gällande skydds- och begränsningsåtgärder.

Örebro kommun agerade direkt med omedelbara åtgärder, en utredning är igång för att klargöra vad som har hänt och om fel har begåtts.

– Vi vet ännu inte vad som stämmer kring den informationen vi har fått så i det här läget kan vi tyvärr inte berätta några fler detaljer kring detta, det kan ske först när utredningen är klar. Det handlar dock om det allra viktigaste för oss, vården av våra hyresgäster. De vi finns till för ska alltid ha det bra och vara helt och hållet trygga så därför har vi agerat kraftfullt och direkt, säger Annika Roman, förvaltningschef för Vård och omsorg.

Samtidigt som utredningsarbetet pågår har Örebro kommun även satt in extra resurser på avdelningen för att garantera hyresgästernas trygghet och välmående och det görs dagliga kontroller och uppföljningar för att se till att alla rutiner och riktlinjer följs. Information till och dialog med anhöriga har också varit en viktig del.

– Det är bra att misstanke om brister rapporteras och att eventuella missförhållanden på så sätt kan komma fram. Vi vill hellre att våra anställda rapporterar och agerar på eventuella missförhållanden en gång för mycket, än en gång för lite. Att vi snabbt och kraftfullt kan sätta in konkreta åtgärder för säkerhets skull känns tryggt. Att säkerställa hyresgästernas vård och omsorg, och att även anhöriga kan lita på att vi gör det, är det allra viktigaste först. Nu är fokus att ta reda på vad som verkligen har hänt, säger Annika Roman.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in