Misstänkt kreditbedrägeri i sex procent av alla konkurser

Av på 23 oktober, 2013

Av de 6 000 aktiebolag som gick i konkurs under 2012 involverade minst 350 konkurser misstanke om kreditbedrägeri, visar en manuell kartläggning genomförd av kreditinformationsföretaget Bisnode. Av de hundra största konkurserna som skedde i Sverige under föregående år var minst 13 stycken tydliga kreditbedrägerier. Anmälningarna för bedrägeri har mer än fördubblats sedan 2006 och mörkertalet är stort.

Baserat på förlustbelopp föreligger hög bedrägeririsk för cirka 7,4 procent eller cirka 350 miljoner kronor av alla konkursförluster under 2012. Detta innefattar endast rapporterade betalningsanmärkningar och konkursfordringar. Skulle uteblivna konkursfordringar, skatter och övriga samhällskostnader adderas estimerar Bisnodes analytiker kostnaden till ett flertal miljarder kronor.

”Bedrägeriföretagens bokföring är oftast ofullständig vilket ger bristfälliga konkursbouppteckningar. Vi märker också att många företag inte bryr sig om att lämna in ett betalningsföreläggande för en kund de anser inte har medel att betala. Man vill antingen spara tid eller undvika att skylta publikt med stora konkursfordringar”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes Regionchef i Norden.

Bedrägerierna ökar
En anledning till att bedrägerierna ökar är att det är relativt enkelt och ofarligt att genomföra dem. Av dagens misstänkta företagsbedrägerier är det endast cirka 10 procent som går så långt som till fällande dom i domstol.

“Småföretagarna är de stora förlorarna vad gäller den här typen av brott. För ett litet bolag är det kännbart att inte få betalt för en faktura på tjugotusen kronor. Och som företagare är chansen att få tillbaka sina pengar på en oprioriterad fordran i en konkurs närmast obefintlig”, säger Björn-Erik Karlsson.

Bedragare går att upptäcka
Bedrägeriföretag är duktiga på att visa sig kreditvärdiga och hinner ofta lura många innan konkursen är ett faktum. Men även om det är svårt att upptäcka bedrägeriföretag finns det flera tydliga varningssignaler. Att styrelsen nyligen är utbytt och att företaget fått många kreditförfrågningar på kort tid är exempel på indikatorer Bisnode arbetar med i sina bedrägerilösningar. Att personerna i styrelsen har konkurser i bagaget är också dubbelt så vanligt hos bedrägeriföretagen.

“Eftersom bedrägerier oftast är seriebrott, går det att hitta mönster som identifierar bedragarna. Trots detta är många företag godtrogna när de gör affärer. Kreditbesluten är decentraliserade, man har tillförlit till information från officiella källor och man saknar kunskap kring att göra även enkla bakgrundskontroller. Att tolka ett bedrägerimönster kräver oftast en längre erfarenhet”, säger Tomas Nylander, företagsanalytiker på Bisnode.

Vanligaste branscherna för bedrägeriföretag
1. Byggbolag
2. Handel
3. Tjänster (ex fastighetsförvaltning, transport och bemanning)

Kommuner där flest företagsbedrägerier sker
1. Stockholm
2. Malmö
3. Solna
4. Helsingborg

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in