Moçambique dubbelt drabbat av konflikt och klimatförändringar

By on 15 oktober, 2021

Mer än 800 000 människor har flytt sina hem på grund av upptrappningen av den väpnade konflikten i Moçambique. Nu söker de skydd och tak i provinsen Cabo Delgado i norr, där allvarlig brist på vatten och tillgång till sjuk- och hälsovård uppstått.

Många som flytt undan den väpnade konflikten i landet har anlänt till provinsen Cabo Delgado där det uppstått stor brist på tillgång till rent vatten och till hälsovård. Röda Korset utökar nu sina hjälpsatser i området.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, har just besökt Öst- och Sydöstafrika, däribland Moçambique som tidigare erhållit svenskt stöd efter cyklonen Idai 2019.

− Ingen klarar sig utan rent vatten, och de dammar och brunnar som jag såg flyktingarna använda är rent hälsovådliga. Nu måste vi ta läget på allvar och hjälpa människor så att inte hälsosituationen förvärras, säger Martin Ärnlöv.

− Moçambique är ett land vars befolkning drabbats av både väpnad konflikt och klimatförändringarna. Konflikten raserar miljön och klimatförändringarna förstör den ytterligare. Var ska de som befinner sig i korselden ta vägen?

Allt oftare återkommande cykloner och översvämningar har skadat hälso- och vatteninrättningar i provinsen, som exempelvis sjukhuset på ön Ibo. Därtill har kombinationen av stora befolkningsrörelser och brist på rent vatten lett till att sjukdomar som kolera och diarré sprids.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppgick antalet kolerafall i Cabo Delgado i början av augusti till 3 400 jämfört med 2 200 förra året. Även diarré ökar med skrämmande hastighet. I början av året registrerades hela 28 602 fall i provinsen. Idag är diarré den andra mest dödliga sjukdomen för barn under fem år.

Ytterligare en risk är naturligtvis covid-19 som förvärras med brist på hygien.

− Utan fungerande hälsoinrättningarna försämras möjligheterna att upptäcka, spåra och hantera sjukdomsutbrott. För 80 procent av hälsocentren i de nio mest konfliktdrabbade distrikten av Cabo Delgado är detta fallet, säger Martin Ärnlöv.

− Det är oroväckande att en redan skör hälsoinfrastruktur försvagas som resultat av den väpnade konflikten. Samtidigt har behovet av sjuk- och hälsovård ökat med 20-30 procent i provinsen. Jag mötte överbelastade hälsoinrättningar som kämpar med brist på utrymme, personal och mediciner samt utrustning.

För att förbättra folkhälsan och förhindra att dödliga sjukdomar sprids arbetar nu Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Moçambiques Röda Kors med att reparera och bygga nya vatten- och hälsosystem. På ön Ibo anläggs ett nytt sjukhus och det kommer att rikta sig till befolkningen på 30 närliggande öar. Samtliga ICRC-projekt konstrueras för att stå emot naturkatastrofer och potentiell förstörelse, då landets kustnära områden är känsliga för klimatchocker. 

Ännu en hörnsten i det preventiva arbetet är volontärerna från den lokala rödakorsföreningen som arbetar för att sprida kunskap om vikten av hygien och förebyggande hälsovård.

− Den oro som föräldrar uttrycker för att inte kunna sörja för sina barns mat och hälsa är påtaglig. Lokal hjälp på plats är helt nödvändig, avslutar Martin Ärnlöv.

Världen | Moçambique
Örebronyheter

Källa: Röda korset

You must be logged in to post a comment Login