Modellbyggarnas kalender 2022 klar till advent

By on 16 november, 2021

Snart dags för nytt år – och därmed en ny utgåva av Modellbyggarnas kalender som ges ut av Lindesbergs Hembygdsförening. Kalendern för 2022 är klar till första advent (28 november) då den kommer att säljas i Blombergska gården och senare även i Blombergska bokhandeln.

Innehållet i 2022 års kalender utgörs som tidigare år av tolv bilder på kvarter i Lindesberg som dessa såg ut på 1920-talet samt förklarande bildtexter. Bilderna är hämtade från den modell av staden som medlemmar i Lindesbergs Hembygdsförening fortlöpande bygger i föreningslokalen Blombergska gården på Kungsgatan 48.

Lindesberg på 1920-talet i miniatyr

Modellstaden – som visar hur Lindesberg såg ut på 1920-talet – har pågått sedan 2012. Allt sedan dess träffas några av föreningens mest aktiva medlemmar varannan vecka för att diskutera gamla stadsmiljöer och för att bygga vidare på modellen i Blombergska gården. Modellstaden är en detaljrik kopia av staden i skala 1:220. Det innebär att varje meter i verkligheten motsvaras av ungefär 4,5 millimeter i modellen.

En orsak till att stadsmodellen visar 1920-talets Lindesberg är att detta var en mycket händelserik period. Det uppfördes en mängd nya byggnader, bland annat Sparbankshuset och Folkets Hus. Ett annat stort projekt var ombyggnaden av Lindesbergs kyrka, som då återfick sitt smala torn. Det var också då som Österlånggatan breddades, stenlades, bytte namn till Kristinavägen och började fyllas med nya affärs- och bostadshus.

För att få en uppfattning om dåtidens Lindesberg studerar modellbyggarna gamla kartor, husritningar, vykort, bilder och mängder av annan dokumentation. Även kalendrar och kataloger från 1900-talets början har kommit till användning. Modellbygget sker i flera steg. Sedan kvarterets tomtindelning och husets placering klarlagts görs en enkel husmodell i papper. Därefter byggs en detaljerad pappmodell som målas och på insidan förses med fönster av plast. De färdiga husen ställs sedan ut på rätt plats. Träd och buskar, som görs av splitsad elkabel och färgad ull, placeras också ut tillsammans med blomrabatter och andra detaljer.

Snart dags för nytt år – och därmed en ny utgåva av Modellbyggarnas kalender som ges ut av Lindesbergs Hembygdsförening.

Kultur | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login