Möjlighet att testa sitt brunnsvatten kostnadsfritt genom ny studie

Av på 20 april, 2022
Bild: Universitetssjukhuset Örebro

Arbets- och miljömedicin bjuder in alla som har egen brunn i Örebro län, grävd eller borrad, att delta i en studie där man ska undersöka om det förekommer förhöjda halter av metaller i dricksvattnet. Analyserna är utan kostnad för alla som deltar i studien.

Oftast är möjligheten att få bra dricksvatten från egen brunn god, men ibland kan kvaliteten på vattnet förändras. Det kan innehålla förhöjda halter av metaller som uran, arsenik, bly och kadmium, vilket kan bero på att det finns naturligt i marken eller i berggrunden där brunnen ligger.

En del föroreningar ger varken förändrad smak eller lukt. Vissa metaller ger inte heller akuta hälsoeffekter som man märker av direkt, men de kan däremot ge långsiktiga skador om man dricker vattnet under lång tid. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man analyserar sitt dricksvatten vart tredje år och oftare i samband med graviditet eller om det finns små barn i hushållet. Foster och små barn är särskilt känsliga för vissa ämnen, till exempel bly.

– Cirka 40 procent av de som har egen brunn i Örebro län har inte analyserat sitt dricksvatten. Vi vill därför uppmana våra länsinvånare att passa på att testa sitt brunnsvatten, samt informera om vikten av att utföra analyser. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport, berättar Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin.

Under vilken period pågår studien?

Studien pågår under våren 2022 och man kan anmäla sig fram till den 6 maj. Antalet deltagare är begränsat.

Hur anmäler man sig?

På www.regionorebrolan.se/amm kan man läsa mer om och även anmäla sig till projektet.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in