Möjligheter för ett fortsatt starkt civilsamhälle

Av på 11 maj, 2021

För att stödja de ideella krafterna i civilsamhället öppnar Örebro kommun nu upp för andra delen av stödpaketet med möjlighet för föreningslivet att söka bidrag. Stödpaket är till för att skapa förutsättningar för att föreningslivet fortsatt ska kunna möjliggöra en meningsfull fritid för kommuninvånarna, trots den rådande coronapandemin.

Föreningar har drabbats hårt under coronapandemin. Örebro kommun har tidigare beslutat om ett stödpaket på 8 miljoner kronor som kan sökas av föreningslivet i form av tre olika bidrag. För krisstödet som öppnas upp imorgon kan föreningar ansöka om bidrag baserat på föreningens nettoförlust under coronapandemin för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

– Stödpaketet är viktigt och det inkluderar nu fler än tidigare, nu kan aktörer inom kulturen, idrotten och sociala föreningar ansöka om ekonomiskt stöd. Vi hoppas stödpaketet ska bidra till att lindra situationen och möjliggöra föreningars fortsatta överlevnad, säger Eva Håkansson, kommundirektör.

– Föreningslivet fyller en väldigt viktig funktion för ett välfungerande samhälle, vår hälsa och livskvalité. Vi måste verkligen värna och stödja de ideella krafterna så att de fortsatt kan, vill och orkar bidra till att erbjuda kommuninvånarna meningsfulla fritidsaktiviteter. Det ekonomiska stödet är nödvändigt för att vi, efter pandemin, ska kunna ta del av det som vi ofta tar för givet, säger Anna Nordlund, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

Stödpaket med tre olika bidrag

Det första bidraget öppnades upp i vecka 18, med sista ansökningsdatum 23 maj. Det är ett tillfälligt bidrag som föreningar och organisationer kan söka för att kunna erbjuda sommaraktiviteter för kommuninvånarna 2021.

Imorgon, onsdag den 12 maj, öppnas ansökan upp för nästa bidrag. Bidraget syftar till att stödja föreningarnas fortsatta överlevnad utifrån de konsekvenser som coronapandemin medfört i form av minskade intäkter och ökade kostnader.

I juni öppnar det tredje bidraget upp för ansökningar. Bidraget syftar till att stödja föreningarnas anpassning och omställning av sina verksamheter till coronaläget, för att upprätthålla eller utöka verksamheten.

Ekonomiskt stöd från Örebro kommun under coronapandemin

Örebro kommun har under 2020 gett visst stöd till föreningar i kommunen i form av tillfälliga bidrag och hyresrabatter, för sin överlevnad under coronapandemin. Stödpaketet på 8 miljoner kronor finansieras ur Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
Läs mer om bidraget till föreningar för att arrangera sommaraktiviteter på orebro.se
Läs mer om krisstödet för föreningars fortsatta överlevnad på orebro.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in