Mopeder skadar fler tonåringar än något annat fordon

By on 18 maj, 2017

Mopeder är det trafikslag som skadar flest tonårsbarn i Sverige. Fler femtonåringar skadar sig på moped än någon annan årskull barn gör i något annat fordon, inklusive bil. Det visar sjukhusstatistik som försäkringsbolaget If analyserat.

Nu är våren här och många ungdomar ger sig ut på moppar. Nya siffror från Ifs trafikforskning, som analyserat Stradas sjukhusstatistik, visar att fler barn i åldern 14 – 17 år skadas i mopedolyckor än i något av de andra enskilda trafiklagen. Statistiken täcker samtliga olyckor under åren 2011 – 2015.

Måttligt och allvarligt skadade i trafik, ålder 14 – 17 år:

  • Moped: 1 076
  • Cykel: 1 039
  • Bilpassagerare: 171
  • Fotgängare: 94
  • Övrigt (buss m.m.): 152

Den stora överrepresentationen av mopedåkare bland de som skadas i trafiken visar hur farlig mopeden är för den som är ung. Det handlar om höga farter och många klarar inte av att göra rätt bedömningar i trafiken, säger Iréne Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsexpert vid If.

Nära 60 procent av mopedolyckorna är singelolyckor. Därefter kommer moped i kollision med motorfordon, med drygt 30 procent av olyckorna.

De svåraste skadorna sker på huvud, medan de vanligaste är ben- och armskador, säger Irene Isaksson-Hellman.

Slarv med hjälm livsfarligt
Huvudskador är också den vanligaste dödsorsaken på moped, ofta till följd av slarv med hjälm. Den officiella rapporten ”Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016” från Trafikverket visar att 120 mopedister omkom under åren 2004–2016 och att cirka 50 procent av dessa saknade hjälm eller hade tappat hjälmen vid olyckstillfället.

Det visar hur viktig hjälmen är. Som mopedist är man extremt utsatt i trafiken och hjälmen kan innebära skillnad mellan liv och död, säger Irene Isaksson-Hellman.

Trimning vanligt
En tidigare undersökning från If visar att fyra av tio mopedister i åldern 12 till 18 år kör en trimmad moped. Och i åtta av tio fall vet föräldrarna om det. En EU-moped, som får gå i 45 km/h, kan trimmad komma upp i hastigheter av 90 km/h.

I praktiken kör de här barnen på trimmad moppe omkring på motorcykel utan körkort. Kombinationen hög fart och ungdom är livsfarlig. Föräldrarna måste inse vilka stora risker de utsätter sina barn för när inte ingriper, säger Irene Isaksson-Hellman.

År 2016 omkom åtta personer i mopedolyckor i Sverige.

If har samlat några tips för den som kör moped:

  • Se till att ha rätt trafikutbildning
  • Se över mopedens skick – kontrollera att belysning och bromsar fungerar
  • Använd alltid hjälm
  • Kör aldrig med alkohol i kroppen
  • Kör endast laglig moped som inte är trimmad

Regionalt
Örebronyheter

Om statistiken
Statistiken bygger på olyckor som rapporterats in till Transportstyrelsens olycksdatabas, Strada, från akutsjukhus i Sverige. Sammanställningen anger det totala antalet måttligt och allvarligt skadade trafikanter som uppsökte akut sjukhusvård.

You must be logged in to post a comment Login