”Mörkbelagda ord” av Leia

By on 24 augusti, 2022
Foto: Pixabay

Mörkbelagda ord
Med vilken rätt
Ändrades skriften
Tonerna i färgerna
Mina memoarer
Är mörkt belagda ord
Det finns handling
Utan handling
Av varor köpta
Prissatta av rättvisa
Det finns utgifter
Som bjudits ut
Gratis från de svarta
Små grändernas butik
Mörkrets falska gåva
Som många lögnare
Tagit emot
Aldrig erkänt
Att de tagit
Märkligt..
Att de då
Ändå svärtats ned
Skrämda och nervösa
Har de hastigt
Sprungit till sin bikt
För att bota sin lögn
Med en historia
Som i historien
Är ännu en lögn
Även jag
Har sprungit
Till min bikt
Rasande arg
Sorgfyllt nedbruten
Jag var inte falsk
Jag var inte fulländad
Jag kräktes
Inför mina ord
Förblödde mitt hjärta
Över mina handlingar
Om nåd
Inte är att dö
Om nåd
Är att leva
Känna varje dag
Det som smärtar
Då har nåd nått mig
Som en fiende
Som en vän
Att respektera
Att acceptera
Lyssna noggrant
På budskap
Det ger lindring
Det är svårt
Jag kan aldrig
Svära mig fri
Från mina handlingar
Jag aldrig be
En bön till ro
Jag kan lyssna
Till vetskapen
Den neutrala
Den som ägs
Av friheten
Där ingen nyckel passar
Där alla dagar
Är välkomnande
För sorgens tårar
Jag gömmer mig inte
När jag går in
I mitt innersta rum
Det är inte
För att inte synas
Jag släcker lampan
Det är inte
För att inte jag vill höra
Jag isolerar mig
Det är för att nå
Något så svårt
Som mig själv
Det är därför
De tjocka väggarna
Är mina vänner
Mina skyddssoldater
Ständigt i beredskap
Så inte jag
Stjäl mitt liv
Skänker bort det
Till falska djävulens sång
Jag tillåter mig
Vänta här
Vila här
I rummet
Dit ingen får gå in
Jag äger
Ett första kontrakt
Min själsliga bostad
Min egna citadell
Där bara en nyckel
Någonsin öppnat dörren
Där ständigt
En vaksam
Öm garnison står vakt
Över mig
För mig
Jag lär mig
Jag tvättar mig långsamt
Noggrant tvättar jag mig
Det tar tid
Jag kan känna
Det lindras
Jag tvättar mig ren

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login