Motormännen: Både ros och ris till budgetpropositionen

By on 22 september, 2017

Motormännen kan, efter en snabb titt på budgetpropositionen, konstatera att bonus-malus-systemet nu har förändrats på de punkter vi har framför kritik mot, vilket är positivt.

Investeringsstöd för privatpersoner för ladda hemma-stationer är också ett krav som Motormännen har drivit och som kan bidra till omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Motormännen ställer sig positiva till bonus-malus-systemet nu när förslaget har förändrats på de punkter vi har framfört kritik mot: Bonusen för nya fossiloberoende fordon har höjts, ett krav som Motormännen har drivit länge. Vi tror att det kommer att leda till fler bilmodeller som är fossiloberoende och det är en utveckling vi anser är positiv för samhället. Ett annat krav från Motormännen har varit att den befintliga fordonsflottan inte ska omfattas av bonus-malus, också detta krav har tillgodosetts i förslaget. Vi tycker också att det är positivt att nya bilar som drivs med etanol och biogas undantas från förhöjd skatt, så kallad malus i systemet, eftersom det är ytterligare ett sätt att påskynda omställning mot en fossilfri fordonsflotta.

Budgeten innehåller också ett investeringsstöd till ladda hemma-stationer för privatpersoner, något Motormännen har drivit länge.

Miljözoner nämns i budgeten. Vi vet ännu inte hur det förslaget kan se ut men beklagar stort att regeringen inte vågar ta sitt ansvar och kräva rättning av trixande biltillverkare som ligger bakom de problem som finns i vissa gatumiljöer.

Förmånsbeskattningen av tjänstebilar förändras vilket innebär att det kommer att bli dyrare för privatpersoner som har en tjänstebil med normal till hög fordonsskatt. Att trängselavgifterna nu ska förmånsbeskattas leder också till att tjänstebilar blir dyrare.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login