MSB ska förbereda nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation

Av på 10 september, 2021
Arkivbild

MSB har fått ett regeringsuppdrag som rör förberedelser för nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation. I regeringsuppdraget ingår att presentera förslag på hur en långsiktig samverkansstruktur för samhällsviktig verksamhet, forskarsamfundet och näringslivet inom cybersäkerhet kan se ut.

Det nationella samordningscentret kommer att stödja EU:s nyinrättade kompetenscentrum för cybersäkerhet. Det kan exempelvis gälla utformning av EU-program inom cybersäkerhetsforskning och innovation. Centret kommer att främja svenska ansökningar till cybersäkerhetsutlysningar från EU-programmen Horizon Europe och Digital Europe.

– Vi ser fram emot att tillsammans med forskare och leverantörer bidra till kompetensutveckling, spetsforskning och innovationer inom cybersäkerhet. I förlängningen ökar vi motståndskraften mot cybersäkerhetsincidenter i våra samhällsviktiga tjänster och för allmänheten, säger Linda Ericson, enhetschef på MSB.

Genom att stimulera forskning och innovation inom cybersäkerhet i EU, får Sverige tillgång till cybersäkerhetskompetens, tillämpad forskning och cybersäkerhetsprodukter och tjänster. EU-satsningen kommer att sänka trösklarna för små och medelstora företag i Sverige att komma ut på marknaden och Sverige kan stärka sin konkurrenskraft inom området.

Regeringsuppdraget ska genomföras i samverkan med Vinnova och Digg och i dialog med RISE. Uppdraget ska redovisas till regeringen 17 november 2021.

Sverige
Örebronyheter

Källa: MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in