Myndigheten tar krafttag mot oschyssta elhandlare – välkomnas av Linde energi

Av på 17 mars, 2021

Linde energi har vid flera tillfällen de senaste åren lyft problemet med konkurrerande elhandlare som använder vilseledande marknadsföring och aggressiva metoder för att vinna kunder, vilket ofta leder till att kunderna känner sig lurade. Nu inleder Energimarknadsinspektionen ett projekt för att utreda situationen och ta fram åtgärdsförslag för att komma till rätta med problemen.

– Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad, vilket innebär att vi måste anstränga oss hårt för att leva upp till våra kunders förväntningar. Tyvärr finns det en liten klick elhandlare som utnyttjar systemet och använder mer eller mindre tveksamma affärsmetoder. Det riskerar att rasera förtroendet, inte bara för Linde energi, utan för hela energibranschen, säger Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi.

Energimarknadsinspektionens uppdrag är att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna, bland annat genom att hantera klagomål och svara på frågor. Konsumenternas vanligaste klagomål rör oschyssta affärsmetoder, som exempelvis dolda avgifter, långa uppsägningstider och höga brytavgifter vid uppsägning i förtid.

– Vi välkomnar Energimarknadsinspektionens initiativ, det är något som vi efterfrågat en längre tid. Vi är måna om våra kunder och vill bygga en långsiktig relation som båda parter uppskattar, framhäver Fredrik Klingvall.

Projektets åtgärdsförslag sammanfattas i en rapport i slutet av september 2021.

Sedan ett år tillbaka driver Energimarknadsinspektionen frågan om oschysst elhandel hårdare och har inlett ett antal tillsynsärenden mot elhandelsföretag som fått många klagomål. Flera av dessa ärenden avslutas under våren 2021.

El till inköpspris är vilseledande
”El till inköpspris” låter för många lockande och får dig enkelt att tro att du kommer få det absolut bästa och billigaste elpriset. Men bakom erbjudandet döljer sig ofta olika avgifter och påslag. Konsumentverket kritiserar i ett uttalande formuleringen och menar att det ger en missvisande bild som vilseleder konsumenterna.

– Är du inte insatt är det svårt att veta vad som egentligen är ett bra elpris. Vi på Linde energi tror att ärlighet varar längst. Därför kommer vi aldrig att konkurrera med kronor och ören, vi står för mer långsiktiga värden, avslutar Fredrik Klingvall.

De får flest klagomål
På Energimarknadsbyråns hemsida kan du se en lista över de elhandelsbolag som fått flest klagomål i relation till antal kunder de senaste 12 månaderna.

För att elhandelsbolaget ska finnas med i statistiken krävs även att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå.

Klagomålen kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Linde energi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in