Myndigheter blir skyldiga att inrätta externa visselblåsarfunktioner

By on 3 november, 2021
Arkivbild

Regeringen beslutade nyligen om en förordning som innebär att flertalet myndigheter blir skyldiga att inrätta externa visselblåsarkanaler. Syftet är att göra det lättare och tryggare för enskilda att slå larm om missförhållanden.

Av förordningen framgår bland annat att myndigheterna ska ta emot, följa upp och återkoppla på missförhållanderapporter inom ett visst ansvarsområde. Den enskilde ska kunna larma om oegentligheter skriftligt, muntligt eller genom ett fysiskt möte. Hanteringen av rapporter ska ske av behöriga enheter eller personer som har genomgått utbildning för att kunna hantera rapporter. Vidare framgår att en rapport som har hamnat fel ska överlämnas till behörig myndighet.

Som särskilt behörig myndighet har regeringen utsett Arbetsmiljöverket. Deras uppgift är att hantera rapporter som inte faller in under behörigheten för någon annan myndighet. Vidare är verket tillsynsmyndighet och ska därför säkerställa att arbetsgivare uppfyller kraven om att inrätta interna rapporteringskanaler.

Regeringen har också beslutat om nytt statsbidrag som ska stärka skyddet för visselblåsare. Det ska bland annat gå till arbetsmarknadens parter och ideella organisationer. Statsbidraget syftar till att ge råd och stöd till personer som larmat om missförhållanden.

Sverige
Örebronyheter

Källa: IMM

You must be logged in to post a comment Login